EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Vreemde ophef rondom emissiehandel

Vrijdag, 28 mei 2010

Op 19 mei kopte Trouw op de voorpagina: “Gratis emissierechten goudmijn voor bedrijven”. Verontwaardigd meldt het artikel (op basis van een rapport van CE Delft) dat energiebedrijven verdienen aan de hen (gratis) toebedeelde emissierechten. Daarnaast wordt ‘in veel gevallen’ die marktprijs van emissierechten doorberekend aan de consument. Terwijl bedrijven die gratis kregen. Schande!

Wisselkoers slechte maatstaf voor succes aanpak crisis

Maandag, 24 mei 2010

In de media wordt regelmatig een verband gelegd tussen de €/$ wisselkoers en de crisisaanpak van de Europese regeringsleiders. De zwakke euro zou een uiting zijn van het heersende gebrek aan vertrouwen in hun economische beleid. Toch moeten we oppassen om de wisselkoers te gebruiken als graadmeter voor het succes van het crisisbeleid.

De geëmancipeerde parlementariër

Vrijdag, 21 mei 2010

Er is, onder fiscalisten, sinds jaar en dag veel kritiek op de kwaliteit van de fiscale wetten en op het proces dat tot deze wetten leidt. Belastingwetten zouden op veel punten gecompliceerd en onduidelijk zijn, innerlijk tegenstrijdig, in strijd met Europese regelgeving van hogere orde, ineffectief en inefficiënt, onuitvoerbaar, ga zo maar door.

De euro is een succes, de banken zijn het probleem

Vrijdag, 21 mei 2010

Bij al het geweld van de financiële markten en de stevige koersdaling van de euro, zou je bijna vergeten dat de euro een succes is. Een belangrijke reden voor de introductie van de euro was om de landen van de eurozone te laten profiteren van de lage rente die verbonden is aan de status van reservemunt.

De gulden weer terug voor de euro? Beter van niet!

Dinsdag, 18 mei 2010

Telkens als het met de economie wat minder gaat klinkt het geluid dat we afscheid moeten nemen van de euro en terug moeten keren naar de gulden. De PVV huldigt dit standpunt, en ook collega’s als Arjo Klamer roepen dit al jaren.

Zullen bedrijven beter functioneren vanwege een seksequotum?

Vrijdag, 7 mei 2010

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in het topmanagement en de Raad van Bestuur (RvB) van westerse bedrijven. Maar er waait een wind van verandering door Europa. In 2003 nam het Noorse parlement een wet aan waarin is vastgelegd dat ten minste 40% van de leden van de RvB van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen dient te bestaan.

Reële illusie

Donderdag, 6 mei 2010

In wat voor wereld leven we straks? Wie deelneemt in een pensioenregeling, doet er goed aan zich dit af te vragen. De pensioentoezegging die jaarlijks op de officiële brief staat - het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) – is immers in nominale termen. Dat betekent dat er geen rekening is gehouden met inflatie.

Vliegwiel-effecten in de luchtvaart

Donderdag, 6 mei 2010

Delen van Europa zijn opgebloeid door de snelle ontwikkeling van regionale luchthavens waar de zogenaamde ‘low-cost carriers’ op vliegen. Sommige luchthavens zijn secundaire luchthavens die profiteren van de relatieve nabijheid van een grote stad, zoals de luchthavens van Charleroi (Brussel Zuid) of Girona (Barcelona Noord).

Griekenland kon de banken ongehinderd gijzelen

Donderdag, 22 april 2010

De Griekse schuldencrisis brengt eens te meer de verwevenheid tussen Europese overheden en hun banken aan het licht. Staatsschuld is één van de favoriete beleggingen van veel Europese banken. In de eurozone beleggen banken meer in staatsschuld dan ze aan kapitaal en reserves aanhouden.

Onzekerheid omtrent WK zorgt voor moeilijkheden

Woensdag, 21 april 2010

Nog even en de mannen van Oranje zullen in Zuid-Afrika een nieuwe verwoede poging doen om de wereldbeker in de wacht te slepen. Dit zorgt niet alleen voor slapeloze nachten onder de voetballers en hun trouwste supporters, ook menig ondernemer ziet het WK met lede ogen tegemoet.

RSS