EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

De inkeerregeling en het afbrokkelende bankgeheim

Maandag, 23 maart 2009

Dat Zwitserland naast koekoeksklokken in één adem wordt genoemd met bankgeheim, heeft zijn langste tijd gehad. De internationale druk op het bankgeheim neemt de laatste tijd namelijk steeds meer toe. De OESO wordt op de voet gevolgd door de G20 en de Europese Unie als het gaat om het dreigen met ‘zwarte lijsten’ van belastingparadijzen en sancties indien het bankgeheim niet prijs wordt gegeven.

Snellere signalering van recessies helpt gevolgen te beperken

Vrijdag, 13 maart 2009

Op 17 februari gaven minister-president Balkenende en CPB-directeur Teulings een persconferentie over de voorlopige ramingcijfers van het CPB voor 2009 en 2010 en constateerden zij dat de Nederlandse economie in een zware recessie terecht gekomen is. 

Positieve kanten van de recessie

Vrijdag, 6 maart 2009

Het Innovatieplatform maakte onlangs zijn kennisinvesteringsagenda bekend en spoort Nederland aan om juist in tijden van recessie te innoveren. Je zou van het Innovatieplatform uiteraard ook geen ander advies verwachten. Maar juist nu hebben Rinnooy Kan en de zijnen een goed punt.

De Jager begeeft zich op hellend vlak

Dinsdag, 3 maart 2009

Op vragen van het Tweede Kamer lid Tang heeft staatssecretaris De Jager deze week een toezegging gedaan voor huizenbezitters die meer dan € 100.000 op hun rekening bij de failliete bank Icesave hebben staan.

 

Geef crisis een kans in de economische wetenschap!

Vrijdag, 27 februari 2009

In deze opinie betoog ik dat het huidige doemdenken in bepaalde media en bij sommige financiële toplieden over de crisis in economische wetenschap omgevormd dient te worden tot het benutten van kansen voor onderzoek zoals: 

Het belang van transparantie en zekerheid

Vrijdag, 27 februari 2009

Vanouds berichten huishoudingen over hun financiële reilen en zeilen door het publiceren van jaarverslagen. Naast financiële gegevens wint informatie over strategie, kansen en bedreigingen, interne beheersing aan belang en rijst de vraag naar de betrouwbaarheid van deze informatie. Een en ander krijgt extra accent in crisissituaties. 

Binnenkort in dit theater!

Vrijdag, 27 februari 2009

Nog nagenietend van het Internationaal Film Festival Rotterdam, dat samenviel met de week waarin in Washington de 43e president van de Verenigde Staten het veld ruimde, moet ik onbedoeld denken aan een andere Amerikaanse president die ooit in het Witte Huis zetelde, Ronald Reagan. Ik zal u uiteenzetten waarom.

Wat hebben we aan experts?

Vrijdag, 27 februari 2009

Ziet u door de bomen nog het bos? Het leven lijkt steeds complexer te worden, de keuzes steeds moeilijker. We worden overspoeld door informatie en door verzoeken om nog meer keuzes te maken. De vraag naar expertise op vele terreinen is dan ook groot. In deze wereld floreert de expert. 
 

De (neven)effecten van awards

Maandag, 23 februari 2009

De Oscars, Grammy Awards, Nobelprijzen en ‘Orde van de Nederlandse Leeuw’ zijn slechts een kleine greep uit het grote aantal prijzen dat ieder jaar wordt uitgereikt. Ook dit jaar draagt de Erasmus School of Economics bij aan het prijzencircus met de aanmoedigingsprijzen ‘Top Lecturer’, ‘Top Talent Researcher’ en ‘Top Senior Researcher’. 

Apotheekzorg op het platteland bedreigd door kortzichtigheid!

Vrijdag, 20 februari 2009

Verzekeraars en overheid hebben afgelopen jaar de vergoedingen die apothekers ontvangen voor hun verstrekkingen grondig hervormd. Leidend principe hierbij is dat deze hervorming budgetneutraal moet zijn voor overheid en verzekeraars. 

RSS