EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Vizier op lokale heffingen

Donderdag, 14 januari 2016

Door: Peter Kavelaars

Het Belastingplan 2016 is, met schijnbaar grote moeite, door het parlement aanvaard. Schijnbaar, omdat het voor ‘insiders’ wel duidelijk was dat het de eindstreep zou halen. 

Geen alternatief voor een Europees depositogarantiestelsel

Donderdag, 3 december 2015

Door: Ivo Arnold

Eind november presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel. Het voorstel stuit op veel weerstand in Nederland en Duitsland, waar het visioenen oproept van Noord-Europese betalingen aan de spaarders van omvallende Zuid-Europese banken. Toch zou het zeer welkom moeten zijn, om de simpele reden dat we niet verder kunnen met het volstrekt ongeloofwaardige Nederlandse stelsel.

Smart Urban Regions: De metropolitane en mainport economie in tandem voor transitie

Maandag, 30 november 2015

Door: Frank van Oort

In verschillende snelheden komen momenteel veranderingen op de Rotterdamse economie af met potentieel grote economische en maatschappelijke gevolgen – een typisch kenmerk van transities. Aan de hand van aansprekende auteurs als Jeremy Rifkin en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb lijken er kansen te zijn voor gecombineerde stedelijke en haven economieën om zich duurzaam en innovatief te ontwikkelen middels nieuwe technologieën die lokaal of mondiaal het economische speelveld kunnen veranderen. 

Macro-economisch beleidsdefaitisme

Maandag, 23 november 2015

Door: Bas Jacobs

CPB raamde op Prinsjesdag dat dit jaar het bbp met twee procent zou groeien en in 2016 naar verwachting met 2,4 procent. De groei in 2016 krijgt een zetje door de lastenverlichting van vijf miljard euro. Nederland keert in 2015, na zeven magere jaren, terug op het inkomen van 2008 en bereikt weer een trendgroei van ongeveer twee procent per jaar. Toch is de macro-economische situatie nog altijd zorgwekkend

Faalangst: universeel slechte eigenschap of sleutel tot succes?

Woensdag, 14 oktober 2015

Door: Dana Sisak

Faalangst speelt velen van ons wel eens parten, bijvoorbeeld bij een examen of tijdens een belangrijke presentatie. Bij ondernemers is dat niet anders: ondernemerskeuzes worden soms beheerst door faalangst. Veel ondernemers zien deze faalangst als iets wat moet worden overwonnen. Premier Rutte roept bijvoorbeeld in zijn Koning Willem I Lezing op 1 oktober 2015 Nederlandse ondernemers op minder bang te zijn en een voorbeeld te nemen aan hun Amerikaanse tegenhangers.[1]

Hoe overbodig is de lastenverlichting?

Maandag, 21 september 2015

Door: Ivo Arnold

De lastenverlichting van € 5 miljard die het kabinet voor 2016 in petto heeft oogst hoon van vele economen. Met enige reden. Nadat eerder midden in de crisis de economie werd belast met lastenverzwaringen en bezuinigingen, wordt nu een stimulans gegeven terwijl de economie toch al weer aantrekt. Procyclisch begrotingsbeleid noemen we dat. Het versterkt de schommelingen in de economie, daar waar je van de overheid juist een stabiliserende rol zou mogen verwachten. Zo blijkt maar weer eens dat voor politici vooral de verkiezingscyclus telt. 

Belastingstelsel als beleidsinstrument voor verduurzaming

Woensdag, 15 juli 2015

Door: Karen Maas, Jacqueline Scheidsbach en Marjelle Vermeulen

De discussie over de hervorming van het belastingstelsel laaide al enkele jaren geleden op, gevoed door maatschappelijke veranderingen, politieke wensen en budgettaire noodzaak. Het kabinet zou de toekomstige hervorming van het belastingstelsel kunnen gebruiken om het belastingstelsel minder complex te maken én om werkgelegenheid en economische groei te stimuleren. Het is echter minstens zo belangrijk dat de voorgenomen belastinghervorming rekening houdt met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en hier op in speelt.

Tijd voor een Grieks referendum over de euro

Dinsdag, 16 juni 2015

Door: Ivo Arnold

Een deal met Griekenland had er als volgt uit kunnen zien. De Europese partners rollen de miljardenleningen door tegen zachte voorwaarden en dringen minder aan op bezuinigingen die de arme onderlaag van de Griekse samenleving treffen.

Kan Europese regelgeving een bijdrage leveren aan het tegengaan van de uitholling van de belastinggrondslag in Europa?

Maandag, 23 februari 2015

Door: Rolph van Ovost

Het afgelopen jaar is in de politiek en in de EU rumoer ontstaan over het feit dat (grote) multinationals hun belastingdruk verlagen door gebruik te maken van belastingverdragen, rulings en brievenbusmaatschappijen. Hierbij vindt er zogenoemde uitholling van de belastinggrondslag (het winstbedrag waar uiteindelijk vennootschapsbelasting over moet worden betaald) plaats, waardoor de totale af te dragen vennootschapsbelasting wordt gedrukt. Vooral de rulings hebben de afgelopen periode op extra belangstelling van de Europese Commissie kunnen rekenen.

Maxi en XXL verpakkingen: veroorzakers van overgewicht

Woensdag, 7 januari 2015

Door: Iris Versluis

Porties en verpakkingsgroottes zijn de laatste jaren flink toegenomen. Hoewel deze toename zonder twijfel het sterkst is in de Verenigde Staten, zien we ook in Nederland een trend richting grotere porties en verpakkingen. Bijvoorbeeld, in 1987 bevatte een familiezak Lays chips 175 gram, nu zijn er familiezakken beschikbaar van maar liefst 300 gram1.

RSS