EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

De levenscyclus van sociale media

Vrijdag, 24 oktober 2014

Door: Philip Hans Franses 

Herinnert u zich Hyves nog? Een aantal jaren geleden was dat het ideale sociale medium, en velen gebruikten het om met elkaar in contact te komen en foto's en verhalen uit te wisselen. Op dit moment, eind 2014, is Hyves echter al weer bijna vergeten. Vele andere nieuwe sociale media hebben een platform gekregen, en nu is het Facebook en Twitter dat ons bezighoudt.

Training levensvaardigheden biedt smeerolie voor de participatiemaatschappij

Dinsdag, 7 oktober 2014

Door: Ad Bergsma en Jacqueline Boerefijn

Tijdens de algemene beschouwingen zette de regering in op het bieden van kansen aan iedereen, terwijl de oppositie wees op de ouderen en andere kwetsbaren voor wie dit geen soelaas zou bieden. Het bezwaar van de oppositie kan verkleind worden als onderwijs en geestelijke gezondheidszorg meer investeren in het vergroten van levenskunst.

Prikkels om te innoveren

Woensdag, 24 september 2014

Door: Susanne Neckermann

In veel economieën is een stadium bereikt waarin kennis en innovatie de belangrijkste bepalende factoren zijn voor concurrentiekracht en economische groei. Economen hebben een aanzienlijke hoeveelheid bewijs verzameld waaruit blijkt dat financiële prikkels werknemers met succes stimuleren om harder te werken bij het verrichten van eenvoudige en routinematige opdrachten.

Voorspellingen van het Centraal Planbureau kunnen nog beter

Dinsdag, 9 september 2014

Het Centraal Planbureau (CPB) is de hofleverancier van voorspellingen voor belangrijke macro-economische variabelen zoals BBP, inflatie, loonontwikkeling en export en import. Deze voorspellingen worden gebruikt bij het vaststellen van de beleidsplannen van het kabinet.

Code voor economen? Lees More en Augustinus

Dinsdag, 9 september 2014

Door: Harry Commandeur en Paul van Geest

Alweer enkele weken geleden betoogde econoom Eric van Damme dat economen zich bescheidener dienen op te stellen omdat zij de wijsheid niet in pacht hebben. Vaak is onduidelijk waarop hun inzichten precies gebaseerd zijn als zij iets in de media melden. Hier moet helderheid over komen.

Het WK voorspellen met de spelcomputer

Donderdag, 12 juni 2014

Voor de 4e keer op rij heeft Nederland zich weten te kwalificeren voor een belangrijk eindtoernooi. Dat betekent dat voor de 4e keer op rij menig Nederlander zich met alle daarbij behorende voorpret verdiept in het invullen van poules.

Zijn Slimme Studenten ook Mooier?

Woensdag, 28 mei 2014

We spreken er niet zo vaak over, maar de meeste mensen willen graag mooi zijn en veel mensen vinden mooi zijn belangrijk. 

Niet te lang stil staan bij vertrek hoofdkantoor Europees Starbucks uit Nederland

Donderdag, 22 mei 2014

Onlangs verscheen het bericht dat Starbucks haar Europese hoofdkantoor verplaatst van Amsterdam naar London. Dat lijkt slecht nieuws voor de werkgelegenheid in Nederland aangezien Starbucks een grote onderneming is met een wereldwijde omzet van ongeveer 12 miljard euro.

Giftenaftrek: afschaffen

Woensdag, 7 mei 2014

De giftenaftrek wordt toegepast door circa 800 000 belastingplichtigen en heeft voor de overheid een budgettair belang van € 378 mln. (2013) ofwel een bedrag van € 472,50 per giftenaftrek claimende belastingplichtige.

Verbeter de wereld: Meet impact van MVO

Woensdag, 30 april 2014

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vliegt ons om de oren. Trotse trekkers van de Nederlandse economie zoals Philips, Heineken en Shell, maken samen de gelofte in de Dutch Sustainable Growth Coalition om maximaal bij te dragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Ook ambiëren zij om Nederland om te toveren tot een van de sustainability valleys van de wereld. 

RSS