EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Creëren opiniepeilingen momentum bij politieke strijd?

Vrijdag, 4 oktober 2013

Hoewel een geïnformeerd electoraat in het algemeen als essentieel wordt gezien voor een goed functionerende democratie, vormt informatie uit peilingen over de positie van kandidaten ten opzichte van elkaar een uitzondering. Critici zeggen dat peilingen zowel de drijfveer om te gaan stemmen als de stem zelf beïnvloeden.

Rammelend wetsvoorstel beperking bankiersbonussen

Vrijdag, 4 oktober 2013

Vorige week stond in de NRC dat George Osborne een klacht indient bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De Britse minister van Financiën probeert zo te voorkomen dat binnen de EU een limiet wordt gesteld aan de hoogte van bonussen voor bankiers.

Regering nog steeds bezig met economische symptoombestrijding

Donderdag, 26 september 2013

De Nederlandse overheid voert na vijf jaar crisis nog steeds geen coherente macro-economische politiek. De regering volhardt in symptoombestrijding: tekortreductie. Dit verdiept de recessie, waardoor het begrotingstekort nauwelijks daalt en grote economische schade wordt aangericht. De oorzaken van de crisis moeten worden weggenomen door de balansen van huishoudens en banken te herstellen.

Big Data in het Bankwezen

Woensdag, 11 september 2013

Vorig jaar publiceerde The Economist een artikel getiteld “Big Data - Crunching the Numbers”. Het artikel in The Economist bespreekt de kansen die Big Data biedt voor het bankwezen, alsmede de potentie om de klant-bankrelaties te hervormen. Het kunnen analyseren van de enorme hoeveelheid aan dagelijks gepubliceerde data van verscheidene klanten en bronnen, zou het managen van zelfs de grootste risico’s behapbaar kunnen maken.

Fiscale crisismaatregelen gaan niet ver genoeg

Woensdag, 21 augustus 2013

Inmiddels is het kabinet verder gaan nadenken over de invulling van de bezuinigingen en tevens onderzoeken ze of en in hoeverre er crisismaatregelen genomen kunnen worden om de Nederlandse economie aan te jagen. Volgens het Centraal Planbureau zal de Nederlandse economie dit jaar met 1,25% krimpen en de werkloosheid zal nog verder oplopen.

Peter Kavelaars over de inperking van de belastingvoordelen voor ZZP'ers

Maandag, 12 augustus 2013

Veel zzp'ers komen al nauwelijks rond en als het kabinet fiscale voordelen besluit af te schaffen, lukt dat helemaal niet meer. Zzp'ers gaan er dan €200 per maand op achteruit, schat vakbond FNV Zelfstandigen. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, reageert in het Financieele Dagblad van vrijdag 9 augustus 2013.

Duwtje in de rug kan geen kwaad

Maandag, 5 augustus 2013

Gedragseconomisch onderzoek laat zien dat kleine veranderingen in de omgeving waarin mensen keuzes maken de uiteindelijke keuze sterk kunnen beïnvloeden. De mogelijkheid om mensen via de keuzestructuur een duwtje in de juiste richting te geven, ook wel ‘nudging’ genoemd, heeft recentelijk zijn weg gevonden naar beleidsmakers. Jilles Smids bekritiseert het gebruik van nudging om gedragsveranderingen teweeg te brengen in het Nederlands Dagblad van 30 juli 2013 (zie bijlage). Wij gaan in op deze kritiek en beargumenteren dat nudging een waardevol beleidsinstrument is.

Ongelukkig voorstel Herman Wijffels

Woensdag, 24 juli 2013

Op 28 juni 2013 heeft minister Dijsselbloem het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse banken aan de Tweede Kamer aangeboden. De commissie, onder voorzitterschap van Herman Wijffels, heeft op blz. 11 een elftal aanbevelingen gedaan. Helaas zijn deze aanbevelingen vooral op het niveau van ‘open deur’, erg algemeen of vaag. Een aanbeveling valt wel op. Die is erg concreet.

Pak door op de woningmarkt

Maandag, 8 juli 2013

Het is een bekend punt van kritiek. Door de fixatie op de Brusselse 3% begrotingsnorm overheerst in Den Haag het korte-termijn beleid. Elke keer dat de groei tegenvalt volgt er weer een nieuwe ronde bezuinigingen en lastenverzwaringen om het begrotingstekort onder de 3% te krijgen. Daarmee houdt de regering de onzekerheid over het economisch beleid in stand. De afwachtende houding bij ondernemers en consumenten is dus deels “self-inflicted”.

Gedragseconomie en het vriendelijk terugdringen van autogebruik

Vrijdag, 14 juni 2013

Hoe kan autogebruik worden teruggebracht zonder het invoeren van rekeningrijden, verhogen van brandstofaccijns, of heffen van parkeergelden door werkgevers? Ik heb een extreem eenvoudig idee, dat verwaarloosbare implementatiekosten heeft en auto­mobilisten geen belastingen oplegt of hun keuzevrijheid anderszins beperkt.

RSS