EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Bredere toepassing tijdelijk verlaagd btw-tarief wenselijk

Donderdag, 2 mei 2013

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen is vanaf 1 maart 2013 tijdelijk (voor 12 maanden) verlaagd naar 6 procent. Op zich een interessante maatregel, maar waarom wordt deze verlaging ook niet toegepast bij de ombouw van kantoren naar woningen? Of bij herbouw van een gesloopt gebouw dat als woning gebruikt gaat worden? Deze maatregelen zouden bijdragen aan het op gang brengen van de stagnerende woningmarkt.

Staat loopt miljarden mis

Dinsdag, 9 april 2013

Eind maart 2013 bracht Abvakabo FNV naar buiten dat de Nederlandse Staat miljarden misloopt. In het rapport ‘Miljarden voor het oprapen (deel 2). Belastingambtenaren over de aanpak van slokposten, spookburgers en windhappers’ zijn de uitkomsten van het onderzoek opgenomen dat in de periode eind 2012 tot en met begin 2013 plaatsvond onder medewerkers van de Belastingdienst.

NWO geld rendeert goed op de universiteit

Donderdag, 21 maart 2013

In een Economie Opinie artikel van 17 juli 2009 probeerde ik de vraag te beantwoorden of het geld van het NWO goed werd besteed. Ik analyseerde data uit het jaarverslag van het NWO van 2008. Het artikel had twee conclusies.

Koffie met of zonder heffing?

Dinsdag, 19 februari 2013

De afgelopen maanden is  er in de politiek en in de maatschappij het nodige rumoer ontstaan over het feit dat (grote) multinationals hun belastingdruk verlagen onder andere door  gebruik te maken van belastingverdragen en brievenbusmaatschappijen.

Geen leenangst met een zuiver sociaal leenstelsel

Maandag, 18 februari 2013

Het hoger onderwijs blijft het best toegankelijk met een leenstelsel waarbij afgestudeerden hun schulden terugbetalen naar rato van inkomen.

Publiek salaris bij banken

Donderdag, 14 februari 2013

Als private bedrijven slechte en te dure producten leveren, gaan ze failliet. Behalve in het bankwezen. Dan worden ze gered door de overheid. Alleen al om deze reden is het verwijt van vakbonden dat Minister Dijsselbloem zich niet met de loonvorming in de sector moet bemoeien onterecht.

Relationship banking: Doe iets goeds voor de klant

Vrijdag, 1 februari 2013

Banken zijn op dit moment bezig met het plannen en ontwikkelen van een nieuw instrument genaamd 'relationship banking'. Dit is een geleende term uit het veld van customer relationship management (CRM), dat al een aantal jaren in trek is in verschillende takken van de dienstverlening en tegenwoordig ook bij energieleveranciers, verzekeringsmaatschappijen en de overheid.

Belast financiële instellingen en niet de financiële transacties!

Woensdag, 23 januari 2013

Sinds het uitbreken van de financiële crisis willen overheden financiële instellingen zwaarder gaan belasten. Zo heeft de Europese Commissie (EC) op 28 september 2011 een rapport uitgebracht waarin een Europese Financial Transaction Tax (FTT) wordt voorgesteld.

Fraude en fraudebestrijding in de wetenschap

Dinsdag, 22 januari 2013

Stel eens dat een onderzoeker de data verzint waarop hij zijn analyses uitvoert en dat hij vervolgens de resultaten als ‘waarheidsgetrouw’ naar buiten brengt. Geen discussie over de vraag of dit fraude is. Het is echter een extreem geval. Er zijn talrijke voorbeelden te geven van dataverzameling en –bewerking die wel discussie oproepen. Dit draagt ertoe bij dat fraudebestrijding in de wetenschap minder eenvoudig is dan op het eerste gezicht lijkt.

Slow Steaming in de containerlijnvaart kost meer dan het oplevert

Dinsdag, 18 december 2012

De sector van het maritieme containertransport, transport dat uitgevoerd wordt door container rederijen, kenmerkt zich door een sterke kostenfocus. Containerrederijen kunnen zich in het maritieme transport van containers nauwelijks differentiëren ten opzichte van de concurrerende rederijen. De kostenfocus komt vooral tot uiting via het constant streven naar schaalvoordelen, die behaald worden door de inzet van steeds grotere containerschepen.

RSS