EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Schoolvak Management & Organisatie op de schop

Maandag, 3 december 2012

Het schoolvak Management & Organisatie (M&O) ligt al geruime tijd onder vuur. De inhoud van het examenprogramma is hier en daar gedateerd (zie Van Rijswijk, et al. 2010). Ook zou het vak niet ‘algemeen vormend’ genoeg zijn. Van verschillende kanten is dan ook voorgesteld het programma van het vak M&O - analoog aan hetgeen de commissie Teulings heeft gedaan voor het vak algemene economie - tegen het licht te houden en daar waar nodig is grondig te herzien.

Is Flintwave de nieuwe Marktplaats van de wetenschap? Welcome to Crowdfunding!

Woensdag, 21 november 2012

Onze economie is voortdurend aan verandering onderhevig: nieuwe technologieën als internet en nieuw ondernemerschap van mensen die vaak niet uit de gevestigde rijen voortkomen, dragen hieraan bij. Veel veranderingen in de economie worden in gang gezet door ondernemers die een probleem in de markt opmerken en daar een oplossing voor zoeken. Een van die steeds vaker voorkomende problemen is hoe toegang te krijgen tot markten. Hoe vinden aanbieders en vragers elkaar?

Fiscaal tobben met de woningmarkt

Woensdag, 14 november 2012

De discussie over de fiscale behandeling van de eigen woning loopt inmiddels zo’n vijf jaar en eigenlijk is iedereen er wel van overtuigd dat een forse  ingreep inde fiscale behandeling van de eigen woning noodzakelijk is wil de woningmarkt weer in beweging komen. De markt speelt daar stellig al op in, in de vorm van een prijsdaling van woningen die zich sinds 2008 voordoet en waarbij de gemiddelde woningprijs is gedaald van circa € 250 000 tot circa € 215 000 op dit moment.

Nederland verdient belastingverlaging, toch?

Woensdag, 7 november 2012

Bij het aantreden van Rutte-I kon men niet nalaten om bij voortduring te roepen dat er maar liefst 18 miljard euro werd bezuinigd. In werkelijkheid was dat maar 9 miljard. De regering verzwaarde de lasten met 6 miljard en smokkelde 3 miljard euro van Balkenende-IV in de begroting. Zie ook dit stuk hierover. Nu gebeurt iets vergelijkbaars. Het is niet zo erg als in Rutte-I, maar toch.

Bouwen aan strategisch netwerk van medische hulpposten langs Afrikaanse snelweg

Dinsdag, 18 september 2012

De NGO North Star Alliance strijdt tegen de verspreiding van het HIV virus in Afrika door medische hulpposten te plaatsen langs de drukste snelwegen. Het bepalen van goede locaties voor deze hulpposten is een complex probleem. Om dit probleem op te lossen maakt North Star sinds kort gebruik van technieken uit de besliskunde.

Voorspellen met het Social Web

Vrijdag, 14 september 2012

Vorig jaar publiceerde The Economist een artikel met de titel “Can Twitter predict the future? – Internet forecasting: Businesses are mining online messages to unearth consumers’ moods, and even make market predictions”. In het artikel wordt onderzocht hoe informatie op het Web kan worden ingezet voor het voorspellen van allerlei economische variabelen, zoals de vraag naar producten, werkloosheidscijfers, beurskoersen, enzovoorts.

Pensioenrust in crisistijd

Donderdag, 13 september 2012

Het Nederlandse pensioendossier dreigt op een klassieke Griekse tragedie uit te lopen: de inspanningen om het stelsel te behouden zijn de belangrijkste oorzaak van de uiteindelijke ondergang. Want wat is er de afgelopen jaren veel gerekend, gepraat, geruzied over waar het allemaal naartoe moet!

Euro overleeft niet bij de meeste Nederlandse politieke partijen

Dinsdag, 11 september 2012

Slechts drie partijen hebben een verkiezingsprogramma dat consistent is met het voortbestaan van de eurozone: D66, GroenLinks en de PvdA. Als het CDA een groot noodfonds zou bepleiten, kwalificeert het zich ook daarvoor. VVD, SP, PVV, ChristenUnie, SGP en PvdD hebben politieke standpunten die onverenigbaar zijn met het overleven van de euro. 

ECB moet de rol van toezichthouder niet zomaar accepteren

Donderdag, 6 september 2012

Nu de ECB een belangrijke rol lijkt te krijgen in het bankentoezicht, is het van belang het potentiële belangenconflict tussen haar monetaire en toezichthoudende rol te minimaliseren. Dit belangenconflict speelt momenteel op bij de behandeling van staatsschuld in het toezicht. Alvorens de verantwoordelijkheid voor het toezicht op zich te nemen, moet de ECB eisen dat de bankenregels het risicoprofiel van de staatsschuld van eurolanden beter reflecteren.

Maatwerk in de zorg niet altijd duurder dan standaardzorg

Woensdag, 5 september 2012

De groeiende mondigheid van de consument en de verdergaande individualisering in de maatschappij leiden ertoe dat patiënten steeds hogere eisen stellen aan de flexibiliteit van de gezondheidszorg. Er wordt binnen de zorg dan ook meer en meer gezocht naar behandelingen en zorgtrajecten die gericht zijn op het individu in plaats van op de standaard “gemiddelde” patiënt. 

RSS