EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Poker is meer dan een kansspel

Donderdag, 30 augustus 2012

Is poker een kansspel of een behendigheidsspel? Deze vraag speelt een centrale rol in de wereldwijde twist over de legaliteit van het spel en de fiscale belasting van winsten. Stel de vraag aan een willekeurige speler en hij zal je verzekeren dat poker een behendigheidsspel is. Wetgeving en jurisprudentie bestempelen poker echter vaak als kansspel. Zijn spelers verblind door hun enthousiasme, of hebben zij een punt?

Wet uitstel van betaling exitheffingen niet EU proof

Dinsdag, 24 juli 2012

Eind november 2011 heeft het Europese Hof van Justitie het arrest National Grid Indus gewezen. Dit spraakmakende arrest ziet op de Europeesrechtelijke houdbaarheid van zogenaamde emigratie- of exitheffingen. Deze problematiek speelt bij bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn. 

Waarom moet je als Rotterdammer trots zijn op Maasvlakte 2?

Woensdag, 11 juli 2012

Op woensdag 11 juli 2012 is het laatste stukje dijk gedicht in de zeewering van de Maasvlakte 2 (MV2). Daarmee is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Rotterdamse haven bereikt. Elke Rotterdammer zou daar trots op moeten zijn.

Getallen verzinnen is niet eenvoudig

Maandag, 2 juli 2012

Het is een bekend gegeven dat de mens niet in staat zou zijn om een reeks van willekeurige getallen te geven. Ga zelf maar na. Noem een getal als 1 tot en met 9, en blijf dat zo’n honderd keer doen. Je zult dan al snel zien dat er een patroon ontstaat, bijvoorbeeld dat je na een 4 altijd een 6 gaat zeggen.

Renteverevening als haalbaar alternatief voor eurobonds

Maandag, 25 juni 2012

Politici spelen steeds meer met het idee van eurobonds, maar is het wel een goed idee om midden in een crisis met scherpe politieke tegenstellingen dit instrument in te voeren? De Rotterdamse econoom Arnold denkt dat eurobonds nu een brug te ver zijn en komt met een haalbaar alternatief: verevening van de rentelasten binnen de eurozone. Een voordeel is dat de verevening kan worden stopgezet als landen hun beloftes niet nakomen.

Benut expirerende kapitaalverzekeringen

Maandag, 25 juni 2012

Op 25 mei 2012 hebben de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken de brief ‘visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek’ aan de voorzitter van de Eerste Kamer gestuurd [1].

Wat kan verdere globalisering Nederland nog brengen?

Dinsdag, 12 juni 2012

Globalisering betreft het proces van wereldwijde economische integratie, en mogelijk ook culturele en politieke integratie. Economisch gezien heeft globalisering positieve effecten die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door meer handel, daardoor mogelijk lagere prijzen, maar ook de meer efficiënte inzet van productiefactoren zoals arbeid en kapitaal. In dit opinieartikel vragen we ons af in hoeverre Nederland “geglobaliseerd” is, en wat verdere globalisering voor Nederland zou kunnen opleveren.

Stop de economische zelfdestructie!

Maandag, 4 juni 2012

Waarom doen onze Oosterburen het economisch zo goed? Wat maakt hun ondernemingen zo veerkrachtig? Om een voorbeeld te geven: toen de Duitse regering, op zoek naar duurzamere energievormen, subsidies ging verstrekken voor zonnepanelen, stimuleerde dat de interne vraag zo sterk dat enkele lokale ondernemingen daar direct op insprongen.

Feedback door digitale toetsen leidt tot significant betere studieresultaten

Maandag, 7 mei 2012

Het geven van feedback is een belangrijke factor die studieresultaat beïnvloedt. Het blijkt dat feedback op individuele prestaties, niet alleen in de vorm van cijfers maar ook in inhoudelijke termen, studieresultaten bevordert [1]. Het werkt erg motiverend als een docent direct bij een student een hiaat in kennis kan vaststellen en de student kan leiden naar een oplossing.

Het Catshuispakket redt de schatkist maar verzuimt de economie te versterken

Woensdag, 25 april 2012

Toen in oktober 2002 het kabinet-Balkenende I na een politiek avontuur met de LPF al na 86 dagen ten val kwam, keek niemand de volgende ochtend naar de reactie van de financiële markten. Van kredietbeoordelaars hadden de meeste mensen nog nooit gehoord. Hoe anders is het nu. Op de val van de gedoogcoalitie volgden meteen een rentestijging en een waarschuwing van Moody’s.

RSS