Over EconomieOpinie.nl

EconomieOpinie.nl is een initiatief van de Erasmus School of Economics. De website is een opinieplatform met nieuwswaardige en actuele opiniestukken over economische onderwerpen in binnen- en buitenland. De stukken worden geschreven door economen van deĀ Erasmus School of EconomicsĀ en spelen voortdurend in op de actualiteit. Op deze wijze levert de Faculteit een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage aan het politieke en maatschappelijke debat.

Over de Erasmus School of Economics

De Erasmus School of Economics levert als internationaal erkende instelling een wetenschappelijke reflectie op economische ontwikkelingen en draagt bij aan de beantwoording van vraagstukken van overheids- en ondernemingsbeleid. De Faculteit richt zich op de productie, verspreiding en toepassing van wetenschappelijke kennis vanuit een economische perspectief. Ze maakt gebruik van de nieuwste inzichten op het vakgebied, werkt in internationaal wetenschappelijk verband samen en heeft een maatschappelijke opdracht die sterk verbonden is met de unieke positie van Rotterdam als internationaal zakelijk knooppunt. De Faculteit schept een goed werkklimaat voor vernieuwende wetenschapsbeoefening en stelt in het onderwijs de wetenschappelijke vorming centraal.