Missie, visie, kengetallen

De ESE is de natuurlijke keuze:

  • Voor iedereen om Economie in de breedste zin van het woord te studeren
  • Voor academici om uitdagend en relevant onderzoek te doen
  • Voor alumni om elkaar te ontmoeten
  • Voor de overheid en bedrijven om betrouwbaar advies in te winnen

Ook wat het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek betreft staat de faculteit in binnen- en buitenland bijzonder goed aangeschreven. De twee onderzoeksscholen ERIM en Tinbergen Instituut kunnen zich meten met de beste onderzoeksinstituten en graduate schools ter wereld.

De Erasmus School of Economics heeft als strategie een heldere focus op economie. Zo is ze nog de enige faculteit in Nederland die opleidt tot bedrijfseconoom. De ESE vindt het van groot strategisch belang dat alle stafleden zowel onderzoek verrichten als onderwijs verzorgen. Door deze heldere keuzen gaat het de faculteit goed. Net als bijna honderd jaar terug zijn de economen het kloppend hart van de Erasmus Universiteit Rotterdam.