Visie

Omdat economie in het algemeen het menselijk leven in zijn totaliteit omvat en voor een ieder van ons van belang is, streven de academische medewerkers van de Erasmus School of Economics (ESE) ernaar om hun recente wetenschappelijke inzichten te verklaren en over te brengen op een breed publiek. Zij adviseren als hen dat gevraagd wordt en zij geven hun meningen ook als dat niet van hen werd gevraagd. Sommige ESE academici behoren tot de grootste breinen op hun specifieke terrein, wat tot uitdrukking komt in uitnodigingen voor belangrijke conferenties, in het aantal academicie dat de ESE komt bezoeken om met hen samen te werken en door boeken die zij schrijven voor een breed publiek of andere publicaties die nationaal en zelfs internationaal discussies tot gevolg hebben. De ESE geeft sterk de voorkeur aan het meester-gezel model dat ook vroeger in Nederland zo succesvol was. 

Het streven van de ESE is dat studenten zich thuis voelen in Rotterdam in het algemeen en  op de Woudestein campus in het bijzonder. Haar bedoeling is om een platform voor studenten te creëren zodat hun studie aan de ESE het begin van een inspirerende carrière markeert. Om zo’n start te waarderen is het belangrijk dat aankomende studenten er nagenoeg zeker van zijn dat ze economie of een van de andere programma’s aan de ESE willen studeren. Studenten moeten zich ervan bewust zijn dat zij uitgedaagd worden, dat hun studie tijd in beslag neemt, dat ze verondersteld worden zelfbewust te zijn en dat economie een discipline is die je maar lastig de baas wordt. De marketing is op deze aspecten afgestemd. Bovendien wordt er in het eerste studiejaar veel aandacht geschonken aan de vraag of de studenten de juiste keus hebben gemaakt. Als studenten eenmaal vast besloten zijn dat economie studeren is wat ze willen, dan vervult de ESE hun verlangens en talenten op een individueel niveau. Studenten die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding kunnen dat krijgen en briljante studenten zullen geprikkeld worden door middel van  ‘honours classes’. De ESE heeft een intensief controlesysteem dat diegenen die meer hulp nodig hebben monitort en dat toekomstige PhD-studenten opspoort. 

Wij geloven niet dat daar naartoe gaan waar we willen zijn alleen maar uitgedrukt wordt in resultaten zoals “Wij zijn nummer 1 in research en in onderwijs” omdat deze maatstaven zeer tijdsafhankelijk zijn en gevoelig zijn voor meetfouten. Wat we wel willen is het nummer 1 merk zijn zoals dat door iedereen om ons heen gezien wordt.