Bestuur van de faculteit

De faculteit wordt bestuurd door de decaan, die daarnaast tevens eindverantwoordelijk is voor het beheer van de faculteit. De decaan wordt bijgestaan door de plaatsvervangend decaan. Samen vormen zij het bestuursteam. Het bestuursteam komt wekelijks bijeen. Ter ondersteuning van het bestuursteam wonen de opleidingsdirecteur, directeur FEZ, hoofd Bestuur & beleid (tevens hoofd P&O) en de bestuurssecretaris deze bijeenkomsten bij.

Bij belangrijke facultaire aangelegenheden overlegt de decaan met de faculteitsraad. De faculteitsraad is het facultaire medezeggenschapsorgaan.

Het bestuur van de opleidingen en van de onderzoeksinstituten van de faculteit wordt gevormd door respectievelijk de opleidingsdirecteur en de directeuren van de onderzoeksinstituten, het Tinbergen Instituut en het Erasmus Research Institute of  Management.

Binnen de faculteit bestaat er een aantal commissies.

Capaciteitsgroepen

Wat betreft de beheersorganisatie is de faculteit verdeeld in vier capaciteitsgroepen:

Reglementen

De hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van de faculteit worden geregeld in het Faculteitsreglement ESE. De formele basis van de facultaire beheersorganisatie is vastgelegd in de Beheerinstructie ESE.

Ondersteunende diensten

Het bestuursteam wordt bij zijn bestuur- en beheerstaken ondersteund door de Facultaire Dienst , het Opleidingsmanagement en het Onderwijs Service Centrum (OSC).