Capaciteitsgroepen

De Erasmus School of Economics (ESE) bestaat uit vier onderdelen, Capciteitsgroepen genaamd, die zich elk bezighouden met hun eigen specifieke gebied binnen de het veld van de Economie.

Capaciteitsgroep Algemene Economie

De Capaciteitsgroep Algemene Economie heeft een lange traditie in het analytisch benaderen van uiteenlopende vraagstukken en probleemstellingen.
Lees verder>>

Capaciteitsgroep Bedrijfseconomie

De Capaciteitsgroep Bedrijfseconomie bestaat uit drie secties: Accounting, Auditing and Control, Finance en Marketing. Het onderzoeksprogramma van de Capaciteitsgroep is rigoreus maar praktijkgericht en maatschappelijk relevant. Diverse wetenschappers bekleden hoge posities in het bedrijfsleven.
Lees verder>>

Capaciteitsgroep Econometrie

De missie van de Capaciteitsgroep Econometrie (en het Econometrisch Instituut) is om studenten hoogwaardige onderwijsprogramma's te bieden in econometrie, bestuurswetenschappen en informatica, en om de verbonden wetenschappers  in staat te stellen om fundamenteel en toegepast onderzoek te doen in econometrie, bestuurswetenschappen en gerelateerde gebieden.
Lees verder>>

Capaciteitsgroep Toegepaste Economie

De Capaciteitsgroep Toegepaste Economie besstrijkt verschillende economische disciplines: Behavioral Economics, Health Economics, Organisation, Strategy and Entrepreneurship and Regional, Port and Transport Economics. De capaciteitsgroep beoogt het verzorgen van onderwijs, het doen van fundamenteel onderzoek en het verzorgen van maatschappelijk relevante diensten.
Lees verder>>