Facultaire Dienst

De besluitvorming van de decaan wordt voorbereid en uitgevoerd door de Facultaire Dienst. Hiertoe wordt ook gerekend de ontwikkeling van strategisch beleid op facultair niveau en de coördinatie van het overleg met het College van Bestuur. De Facultaire Dienst faciliteert tevens het management van de capaciteitsgroepen en de directeuren van de onderzoekscentra verbonden aan de faculteit.

Tenslotte verzorgt de Facultaire Dienst de dienstverlening aan medewerkers van de faculteit en aan de BV's die aan de faculteit gelieerd zijn (voor zover ondergebracht bij de EUR-holding).

Contact

Bezoekadres

Erasmus School of Economics
Tinbergen gebouw, kamer H06-26
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon: 010 408 13 77

Postadres

Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Economics
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam