Onderwijs Service Centrum

Het Onderwijs Service Centrum (OSC) is het centrale punt binnen de Erasmus School of Economics (ESE) waar studenten, docenten en andere geïnteresseerden terecht kunnen met hun vragen op het gebied van het onderwijs en de regels van de faculteit. Tevens is het OSC de ondersteunende afdeling voor de opleidingdirectie van de ESE.

Het werkgebied van het OSC omvat:

  • Studieadvies en begeleiding  
  • Advisering onderwijsprocessen
  • Informatievoorziening en bedrijfsvoeringondersteuning 
  • Onderwijsmarketing
  • Webbeheer en contentmanagement
  • Ondersteuning examencommissie

Het OSC streeft naar een klantgerichte en professionele aanpak, biedt zowel inhoudelijke als projectmatige inbreng bij het opzetten en structureren van onderwijsprojecten en draagt tevens bij aan het functioneren van de ESE door vanuit de contacten met de klanten/studenten mee te denken over uitvoering, planning en implementatie van onderwijsbeleid en -strategie.

Contact

Bezoekadres

Tinbergen gebouw, Kamer H6-02
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon: 010 - 408 1380

Postadres

Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Economics
Onderwijs Service Centrum
Tinbergen gebouw, Kamer H6-02
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam