Parkeerregels (brom)fietsen

Op campus Woudestein gelden een aantal specifieke regels voor het stallen van fietsen en bromfietsen. Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de fietsenrekken en fietsenstallingen. Bromfietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor aangewezen plekken bij de fietsenstallingen.

De beveiligingsdienst let op naleving van deze parkeerregels. De beveiliging kan (brom)fietsen die buiten de fietsenrekken en fietsenstallingen staan aan de ketting leggen of zo nodig verwijderen.

Laat je (brom)fiets niet aan de ketting leggen

De beveiligingsdienst legt (brom)fietsen aan de ketting als:

  • de (brom)fiets niet in een fietsenstalling of fietsenrek staat;
  • foute plaatsing (mogelijk) hinder of gevaar oplevert.

(Brom)fietsen met ketting waarvoor zich 14 dagen niemand meldt, kunnen als onbeheerde zaak aan de politie worden overgedragen.

Als de beveiligingsdienst een (brom)fiets vastlegt, komt op de fiets een waarschuwing. De ketting wordt verwijderd na betaling van € 7,50 bij de beveiligingsdienst in de centrale beveiligingsloge (W-gebouw) bij de hoofdentree, telefoon (010) 408 1035.