Erasmus Colleges en contractonderwijs

Aanschuifonderwijs voor cursisten

De Erasmus Universiteit opent haar colleges al sinds enige jaren voor niet-studenten die onderwijs op academisch niveau willen volgen. Mensen die geen volledige opleiding of studie willen volgen, kiezen voor Erasmus Colleges. Zij volgen een of meer vakken, samen met de reguliere studenten en sluiten deze af met een toets.

Het aantal vakken dat open staat voor cursisten is beperkt. Het aantal plaatsen per vak is eveneens beperkt; reguliere studenten gaan voor.

Bekijk het aanbod voor collegejaar 2020-2021 en vul het inschrijfformulier in.

Vereiste voorkennis

In het algemeen geldt dat VWO-niveau voldoende is, al dient u zelf te beoordelen of u over voldoende (specifieke) voorkennis beschikt om het vak van uw keuze te volgen. De voertaal bij sommige cursussen is Engels.

Onderwijsperiode

Het collegejaar is ingedeeld in vier blokken. Bij de vakbeschrijvingen staat aangegeven in welk blok het vak wordt aangeboden. Een overzicht van de meest recente jaarindelingen van de ESHCC:

Hieronder vind je de academische kalenders voor the Erasmus School of History, Culture and Communication.

Kosten voor deelname

De kosten voor deelname aan een cursus worden berekend aan de hand van het aantal studiepunten dat via het European Credit Transfer System (ECTS) aan een bepaalde cursus is toebedeeld. U betaalt 60 euro per EC-studiepunt. Voor een 5-punts vak betaalt u dus 300 euro. Bij dit bedrag zijn de kosten voor literatuur niet inbegrepen. Voor registratie bij de EUR betaalt u eenmalig 27,50 euro.

Toetsen en certificaten

Ieder vak kan worden afgerond met een toets (dit is inbegrepen in de prijs). De toets kan verschillende vormen aannemen: een referaat, een essay, een take-home-tentamen, een schriftelijk tentamen of een combinatie hiervan. De toetsvorm staat beschreven bij de vakbeschrijving. Na het behalen van een voldoende resultaat ontvangt u hiervan een bewijs van de Erasmus School of History, Culture and Communication. Wanneer u later zou besluiten een volledig studieprogramma te volgen dan kunnen de behaalde certificaten als vrijstelling worden ingebracht.

Van aanmelding tot inschrijving

 1. U selecteert uit het overzicht één of meer vakken naar keuze. Wanneer u uitgebreidere praktische informatie wenst, kunt u contact opnemen met de Education Office van de faculteit: tel: +31 10 408 2482 of e-mail: educationoffice@eshcc.eur.nl. Voor meer inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de studieadviseurs:

 2. U vult het online formulier in. Vergeet niet een pasfoto en een kopie van uw paspoort of een uittreksel uit het persoons- of geboorteregister te uploaden. Het formulier moet voor de volgende datum bij het Education Office binnen zijn: Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u uw collegekaart en staat u geregistreerd bij de Erasmus Universiteit.

  • 12 augustus 2020 indien u cursussen wilt volgen in blok 1 (sept-nov);

  • 14 oktober 02020 indien u cursussen wilt volgen in blok 2 (nov-jan);

  • 13 januari 2021 indien u cursussen wilt volgen in blok 3 (jan-mrt);

  • 17 maart 2021 indien u cursussen wilt volgen in blok 4 (apr-jun).
    

  Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u bericht of u geplaatst kunt worden. Indien dit positief is, ontvangt u tevens een factuur.
   
 3. Zodra uw betaling ontvangen is, maken we uw aanschrijving aan de Erasmus Universiteit gereed en sturen we uw collegekaart toe.

Gebruik van voorzieningen

Op vertoon van uw collegekaart kunt u boeken lenen bij de Universiteitsbibliotheek. Bij sommige cursussen wordt gebruik gemaakt van Canvas, een digitale leeromgeving ter ondersteuning van het onderwijs. Voor Canvas wordt u automatisch aangemeld. Inschrijving voor een cursus is alleen mogelijk wanneer uw inschrijving aan de Erasmus Universiteit een feit is.

Roosters en wijzigingen

Bij de vakbeschrijvingen vindt u alle college- en tentamendata van het betreffende vak door op het vak te klikken en vervolgens in de vakbeschrijving op de link Timetable. Aan het rooster kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Procedure bij wijziging of annulering

Wijziging of annulering is mogelijk tot aan de aanvang van de cursus door middel van een schriftelijk bericht. De annuleringskosten bedragen 50 euro. Na aanvang van de cursus kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht en wordt geen cursusgeld gerestitueerd.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen