Studiemiddag Strips & graphic novels in het klaslokaal

Begindatum

donderdag, 20 feb 2020, 16:30

Einddatum

donderdag, 20 feb 2020, 19:00

Kamer
Exacte locatie volgt
Locatie
Campus Woudestein

Tijdens deze bijeenkomst zullen we bekijken hoe strips/graphic novels als legitiem studieobject ingezet kunnen worden in klaslokalen binnen het voortgezet onderwijs. Er zijn talloze literaire, informatieve, en boeiende strips die leerlingen aan het denken kunnen zetten over zichzelf en de wereld. Strips kunnen complexe informatie en historische gebeurtenissen op een toegankelijke en aansprekende manier verbeelden en daarmee het leerproces bevorderen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen drie sprekers de mogelijkheden rondom het medium als leermiddel verder uiteenzetten. Professor Kees Ribbens zal wat vertellen over de verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in diverse (inter)nationale strips. Hij zal daarbij ook aandacht besteden aan hoe strips geanalyseerd kunnen worden. Dr Laurike in ’t Veld kijkt naar strips die de genocide in Rwanda verbeelden, waarbij ze dieper in zal gaan op welke vragen er aan leerlingen gesteld kunnen worden om een dergelijk gevoelig onderwerp te behandelen. Margreet de Heer, Stripmaker des Vaderlands, zal meer vertellen over de Graphic Novels voor de Leeslijst en met concrete voorbeelden laten zien waarom literaire strips uitstekend op de Nederlandse leeslijst kunnen.

Sprekers

Dr Laurike in ’t Veld, prof.dr. Kees Ribbens (beiden afdeling Geschiedenis EUR) en Margreet de Heer (Stripmaker des Vaderlands).

Voor wie is deze middag?

Studenten van Erasmus School of History, Culture and Communication, docenten geschiedenis, maatschappijleer en Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Datum  en locatie

Donderdag 20 februari 2020 van 16.30 tot 19.00 uur, met een lichte maaltijd tussendoor. Erasmus Universiteit Rotterdam (campus Woudestein) - exacte locatie volgt.