Informatie verzamelen

Het is verstandig om in ieder geval op de website van je faculteit te zoeken naar meer informatie over de specifieke mogelijkheden voor jou. Voor eventuele vragen kun je terecht bij het international office van jouw faculteit. Andere mogelijkheden zijn om naar de jaarlijkse informatiemarkt te gaan en de Nuffic website te bezoeken.


Facultaire international offices

Het is zeer raadzaam om bij het international office van je eigen faculteit langs te gaan voor meer informatie. Hij of zij kan je informatie geven over specifieke uitwisselingsprogramma's, hoe je je daarvoor kunt inschrijven en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Data voor facultaire voorlichtingsbijeenkomsten en data voor aanmeldingen voor de selectieprocedure verschillen per faculteit en worden bekend gemaakt op de websites van de faculteiten.

Contactgegevens per faculteit


Informatiemarkt en -sessies

Studying & Internships Abroad Fair

Elk jaar in oktober organiseert het International Office Erasmus University Rotterdam (EUR) samen met de international offices van de verschillende faculteiten een voorlichtingsmarkt 'Studeren en Stages in het Buitenland'. Je kunt tijdens deze markt informatie vinden over studie-uitwisseling, internationale stages, taalcursussen, vrijwilligerswerk en beurzen. De markt vond laatste jaar plaats op 31 oktober 2017.

Voorlichtingsbijeenkomsten

  • Elk jaar in december organiseert het International Office EUR een informatiebijeenkomst over verder studeren in het buitenland (een complete opleiding na je bachelor of master). Er worden dan verschillende presentaties gehouden door de Nuffic (over financiering), het Fulbright Center (over studeren in de VS) en andere organisaties. De bijeenkomst van het laatste jaar werd gehouden op 30 november 2017.
    • Let op: tijdens deze voorlichting wordt géén informatie gegeven die relevant is voor uitwisselingsstudenten tijdens hun bachelor programma's.
  • Elk jaar in april organiseert het International Office EUR een informatiebijeenkomst over beursmogelijkheden voor uitwisselingsprogramma's. De bijeenkomsten van dit jaar werden gehouden op 22 maart & 5 april 2018.

Download de presentaties van de informatiebijeenkomsten hieronder:

Nuffic

De Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Een van de taken van de Nuffic is het geven van informatie over studie en stage in het buitenland. Op de WilWeg-site van de Nuffic vind je een schat aan informatie over studie en stage in het buitenland.

Naast algemene informatie, over bijvoorbeeld wat er komt kijken bij de voorbereiding van een buitenlandse studie of stage, bevat de WilWeg-site ook heel veel informatie over beursprogramma’s voor het buitenland en gedetailleerde informatie over studie en stage in het buitenland.

Ook kan je er ervaringen van andere studenten lezen.


Ervaringen van uitwisselingsstudenten

Op de volgende sites zijn verslagen te vinden van studenten die op uitwisseling geweest zijn:


Studeren in het buitenland met een functiebeperking

Wanneer je een functiebeperking hebt en je naar het buitenland wilt, heb je misschien extra faciliteiten nodig. Kijk op www.handicap-studie.nl of op www.european-agency.org voor meer informatie.

Binnen het Erasmus+ programma wordt bijzondere aandacht besteed aan studenten die vanwege een handicap specifieke voorzieningen nodig hebben. Het gaat om studenten die zonder aanvullende financiering niet in staat zijn om in het buitenland te studeren of stage te lopen. Voor informatie neem contact op met het international office van je faculteit of mail naar szd@eur.nl.