Media & Journalistiek
Verken het journalistieke landschap van nu en de toekomst

Opleiding

De digitale revolutie heeft journalistiek en media compleet veranderd. We kunnen ons inmiddels geen samenleving meer voorstellen zonder media. Welke kansen bieden deze ontwikkelingen en wat zijn de drijfveren van producenten en consumenten?

Oude mediaplatformen verdwijnen en nieuwe verschijnen. Nieuwe vormen van verslaggeving steken overal de kop op zoals liveblogs en datajournalistiek. Journalisten zijn steeds vaker freelancer en moeten op zoek naar nieuwe manieren om geld te verdienen, zoals via de verkoop van eigen artikelen op Blendle of via crowdfunding. Ook ontstaan nieuwe businessmodellen zoals content marketing, waarbij commercie en journalistiek met elkaar worden vermengd. Bedrijven en overheden betreden bovendien de mediawereld om de eigen reputatie te verbeteren, burgers te betrekken of klanten te binden.

Welke kansen bieden deze ontwikkelingen? Hoe ziet het huidige journalistieke landschap eruit, hoe worden al deze verschillende media geproduceerd en welke effecten hebben ze op het publiek? Is er nog ruimte voor achtergrondverhalen of gaat het alleen nog maar om snelheid en sensatie? Hoe kunnen mediabedrijven en individuele journalisten in deze tijd geld verdienen met journalistiek? Is onafhankelijke journalistiek verleden tijd vanwege de toenemende vermenging met commercie? Hoe denkt het publiek over al deze veranderingen? En is de inhoud van media daadwerkelijk veranderd of is die eigenlijk hetzelfde gebleven?

In de master Media & Journalistiek staan deze vragen centraal. We analyseren hoe journalistieke media functioneren, welke boodschappen ze bevatten, hoe die tot stand komen en welke effecten ze hebben. We doen dit tegen de achtergrond van de huidige, uiterst dynamische journalistieke omgeving die continu lijkt te veranderen. Deze master voorziet daarmee in de groeiende vraag naar media-experts die met een creatieve en ondernemende geest complexe vraagstukken kritisch kunnen analyseren en onderzoeken, maar ook in staat zijn zelfstandig in de journalistiek te functioneren. 

Studieprogramma

Hieronder kun je het programma voor de voltijd master bekijken. Je kunt de Master Media & Journalistiek ook in deeltijd volgen. Er wordt geen avondonderwijs gegeven, je sluit aan bij het reguliere onderwijs en volgt de vakken gespreid over twee jaar.

Als je meer wilt weten over een vak, kun je de cursuscode invoeren in de Course Guide.

Preview van dit programma

Digitalisering en Netwerksamenleving (Media & Journalistiek)

 • Aug-sept

  • *Cursus in 2e helft augustus; alleen voor studenten met ontoereikende kennis van methoden: deze kandidaten hebben een uitnodiging ontvangen.

  Blok 1

  Blok 2

  • Cursuscode: CM4401
   Studielast: 5 EC

  • Cursuscode: CM4550
   Studielast: 5 EC

  • Keuze uit:CursuscodeEC

   Politieke Communicatie

   CM4452

   5

   Framing en Impact van Nieuws

   CM4454

   5

  Blok 3

  Blok 4

  Blok 1 - 4