Research Master in the Sociology of Culture, Media and the Arts is een Topopleiding

Net als in voorgaande jaren is de Research Master in the Sociology of Culture, Media and the Arts zeer positief beoordeeld in de Keuzegids Masters. Het masterprogramma krijgt  het kwaliteitszegel 'Topopleiding 2017' toegekend

De onderzoeksmaster wordt gewaardeerd om haar docenten, de inhoud van het programma en de wetenschappelijke training die studenten er krijgen.

De onderzoeksmaster is het hoogst scorende masterprogramma op het gebied van media studies, communicatiewetenschappen en kunst- en cultuurwetenschappen in Nederland. Het is tevens het enige programma in het vakgebied media- en communicatiewteenschappen dat een kwaliteitszegel heeft gekregen.

Over de Keuzegids Masters

De Keuzegids Masters, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), biedt per vakgebied een overzicht van alle hbo- en wo-masteropleidingen, gegevens over de arbeidsmarkt, en gedetailleerde kwaliteitsoordelen per master. Deze oordelen zijn gebaseerd op zowel gegevens uit de Nationale Studentenenquête, als accreditatiebesluiten en rapporten van keuringsinstantie NVAO.

Meer informatie

De Keuzegids Masters 2017 kan besteld worden op http://www.keuzegids.org.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen