Keuzevakken ESHCC voor Codarts-studenten

Studenten van Codarts kunnen (incidenteel) een keuzevak volgen bij de ESHCC.

Hoe schrijf ik me in?

Inschrijven bij de Erasmus Universiteit Rotterdam: Voor het volgen van keuzevakken bij de EUR moet je je niet aanmelden via Studielink.

Stap 1: Stuur een verzoek tot inschrijving voor het keuzevak in bij de faculteit zelf, door het invullen van het online formulier. Stuur altijd ook de toestemmingsbrief van jouw eigen Examencommissie mee. (Codarts-studenten hoeven dit niet te doen).

Stap 2: Je ontvangt automatisch nog een ander inschrijfformulier, het inschrijfformulier ‘Keuzevakstudent EUR’. Dit schrijfformulier stuur je ondertekend retour samen met een kopie paspoort, origineel Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) van Codarts naar:

Erasmus Universiteit
Centraal Bureau Inschrijvingen
Antwoordnummer 2791
3000 VB Rotterdam 

Let op: je ontvangt per e-mail ERNA-inloggegevens en een link voor het uploaden van een pasfoto ten behoeve van je collegekaart.
 
Na ontvangst en verwerking van de vereiste stukken ontvang je de collegekaart en bewijs van inschrijving.

Word je toegelaten tot het desbetreffende keuzevak, dan krijg je dit te horen van het Education Office. Dit kan pas bekend worden gemaakt nadat de reguliere inschrijftermijn is verstreken. Het Education Office zal je inschrijven voor het vak, examen en Blackboard.

Let op

  • Roosterconflict: zorg ervoor dat je een keuzevak kiest waarbij geen overlap is met het rooster van jouw andere te volgen vakken.
  • Het aantal plaatsen per vak is beperkt; studenten van de ESHCC krijgen voorrang.
  • Je dient zelf te beoordelen of je over de benodigde voorkennis beschikt.
  • In het geval van een hertentamen, moet de student zich zelf registreren in Osiris!

Meer informatie en advies

Wil je meer weten over de keuzevakken, of heb je advies nodig? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.