Restitutie collegegeld

Current facets (Pre-Master)

Wanneer je je gedurende het collegejaar uitschrijft bij de EUR heb je mogelijk recht op restitutie van te veel betaald collegegeld. Het collegegeld over de maanden dat je ingeschreven stond, krijg je nooit terug.

Dit is niet van toepassing op studenten die een premasterprogramma volgen. Omdat de vergoeding die je betaalt voor het volgen van het premasterprogramma niet wordt aangemerkt als collegegeld en niet afhankelijk is van het aantal maanden dat je ingeschreven staat vindt er géén (gedeeltelijke) restitutie  plaats van de vergoeding die je betaalt voor het volgen van een premasterprogramma bij tussentijdse uitschrijving.

Rekenvoorbeeld restitutie collegegeld

Totaal collegegeld voor één jaar inschrijving €12000,00 is door student betaald. Student dient uitschrijfverzoek in via Studielink op 3 december. Hij is vanaf 1 januari niet meer ingeschreven. De student heeft 4 maanden ingeschreven gestaan (september tot en met december) en is over die periode collegegeld verschuldigd. De student krijgt het teveel betaalde collegegeld voor de maanden januari tot en met augustus terug.

Bij de herberekening van het collegegeld wordt  gewerkt met hele maanden en twaalfden. In dit voorbeeld krijgt de student 8/12e van €12000,00 terug voor de 8 maanden waarin hij niet meer ingeschreven staat. Dat is €8000,00.

Let op: er vindt nooit restitutie plaats bij uitschrijvingen per 1 juli of 1 augustus.