Orderegels voor schriftelijke tentamens

Het vaststellen van regels voor tentamens valt onder de taken van de examencommissie van een opleiding of faculteit. De examencommissie publiceert de regels bij voorkeur in de Regels en Richtlijnen of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Om te borgen dat alle tentamens van de EUR op een vergelijkbare manier worden afgenomen zijn met de examencommissies algemene afspraken gemaakt over de regels met betrekking tot de orde tijdens tentamens, de zogenaamde orderegels.

Ask Erasmus

Questions?

Find your answers