Wetenschappelijke integriteit en ethische commissie

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft sinds 2002 een integriteitscode.

 

Ethische Commissie ESHCC

De Ethische Commissie buigt zich over ethische kwesties die samenhangen met de specifieke aard van het uit te voeren onderzoek. Binnen een hiervoor vastgestelde termijn beoordeelt de Ethische Commissie door ESHCC onderzoekers en onderzoeksmasterstudenten ingediende voorstellen binnen de domeinen Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen, waarin gevoelige kwesties een rol spelen of waarbij hierover twijfel bestaat.

Bekijk voor meer informatie over de leden van de ethische commissie, het aanmelden van een onderzoek of de assessment form de Engelstalige pagina van de Ethische Commissie.