Medezeggenschap

De Erasmus School of History, Culture and Communication kent verschillende medezeggenschapsorganen.

Voor klachten en opmerkingen kunnen studenten terecht bij de studentenvertegenwoordigers in de betreffende opleidingscommissie.