Geschiedenis
Pre-master

Toelatingseisen voor Pre-master Geschiedenis

Diploma

Studenten die de volgende hbo-opleidingen hebben afgerond kunnen zich sowieso aanmelden voor de pre-master Cultuurgeschiedenis:

  • Lerarenopleiding Geschiedenis
  • Lerarenopleiding Maatschappijleer

 

Voor andere dan bovengenoemde hbo-opleidingen beoordeelt de examencommissie per geval of toelating mogelijk is.

 

Verbijzondering toelatingscriteria

Ook de volgende criteria worden meegewogen worden in de beoordeling

  • academische schrijfvaardigheid,
  • analytisch vermogen,
  • gemiddeld cijfer bachelor,
  • relevante extra-curriculaire activiteiten,
  • en bovenal: motivatie.

 

Taal

De pre-master Cultuurgeschiedenis is grotendeels Nederlandstalig, maar veel studiemateriaal is Engelstalig. Een goede beheersing van de Engelse taal is daarom noodzakelijk. Deze beheersing is idealiter van het CEFR*-niveau B2.

N.B.: voor de Engelstalige pre-master Global History & International Relations geldt dat men moet beschikken over een goede, actieve beheersing van de Engelse taal (zie aldaar).

 

De beoordeling vindt plaats op basis van een motivatiebrief, een cijferlijst van het bachelorprogramma, een curriculum vitae en een (reeds geschreven) academisch werkstuk.

 

*CEFR = Common European Framework of Reference