Media & Journalistiek
Schakeljaar

Opleiding

Hieronder zie je het programma voor het collegejaar. Wil je meer weten over een specifiek vak? Ga dan naar de Course catalogue van de Erasmus Universiteit Rotterdam en voer de cursuscode in. Je krijgt dan informatie over de inhoud van het vak, de verplichte literatuur, de docenten en de toetsmethoden.

Achter iedere cursus wordt het aantal studiepunten weergegeven. Volgens het European Credit Transfer System (ECTS) staat 1 European Credit (EC) voor een studielast van ca. 28 uur.

Onderstaande vakken betreffen vakken uit onze Engelstalige bachelor IBCoM. Als student voor de pre-master Media & Journalistiek zal je echter altijd in een Nederlandstalige werkgroep worden ingedeeld en mag je al je opdrachten in het Nederlands maken. Wil je Media & Business, Media & Creative Industries of Media, Culture & Society gaan studeren? Bekijk dan de pagina's van het Engelstalige schakelprogramma.

Let op: Vanaf academisch jaar 2020-2021 zullen de vakken ‘Key Concepts in the Social Sciences’ and ‘Communication Ethics’ niet langer deel uitmaken van het Schakeljaar Media Studies. De omvang van het Schakeljaar is vanaf dan 45 EC. Daarnaast zullen de vakken ‘Premaster Thesis Class’ en ‘Premaster Thesis’ vervangen worden door de vakken ‘Premaster Research Proposal’ en ‘Premaster Research Project’.