Inschrijven

Media Studies

Per 1 oktober kun je je aanmelden voor de (pre-)master van je keuze. Je begint in Studielink (het nationale registratiesysteem). Dan maak je je aanmelding af in het Aanmeld Portaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zodra je dossier compleet is, zal de toelatingscommissie van de master je toelatingsverzoek beoordelen. Het verwerken van je aanmelding duurt ongeveer acht weken. Je wordt over de uitslag geïnformeerd via e-mail.

Als je toegelaten bent kun je vervolgens je aanmelding voltooien. Hieronder vind je informatie over de verschillende stappen in het toelatings- en aanmeldingsproces. Informatie over de aanmelding voor de Engelstalige programma’s van de master Media Studies vind je hier.

 • De volgende documenten heb je in digitaal (pdf-)formaat nodig om je aan te melden:

 • Officiële kopie van je bachelordiploma
  Als je het diploma nog niet hebt behaald, nemen wij jouw aanmelding wel in behandeling. Bij een positief besluit word je voorwaardelijk toegelaten. Dit betekent dat je tot 1 augustus uitstel krijgt om een kopie van het diploma of een officiële afstudeerverklaring in te dienen.
 • Officiële kopie van een recente cijferlijst met daarop alle cijfers vanaf het begin van het programma;
 • GPA gewogen gemiddelde van alle behaalde resultaten, als onderdeel van je cijferlijst of apart document;
 • Curriculum vitae;
 • Motivatiebrief 1 á 2 pagina’s;
 • Essay In de voertaal van je opleiding, waarmee je jouw academische schrijfvaardigheid en analytisch vermogen aantoont; de omvang is minimaal 5 pagina’s en het onderwerp is vrij. Bachelor scriptie mag ook indien beschikbaar.
 • Kopie van je paspoort;
 • DigiD. Alleen voor Nederlandse studenten.

Deadline om je aan te melden

 

Vroegtijdig aanmelden:

15 januari

Tweede ronde:15 april
Derde ronde: 15 mei

STAP 1

Inschrijven in Studielink

STAP 2

Aanmelding afronden in het EUR Aanmeld Portaal

Meld je aan via Studielink.

Nadat je je in Studielink hebt ingeschreven, ontvang je per e-mail inloggegevens voor het EUR Aanmeld Portaal. Vervolgens kun je daar de gevraagde documenten uploaden. Nadat je alle aanvullende vragen hebt beantwoord, kun je jouw toelatingsverzoek indienen.

Alleen aanmeldingen met de status ‘ingediend’ worden in behandeling genomen.

Binnen acht weken na de hiervoor genoemde deadline ontvang je bericht over je status. Die status kan zijn:

 • Toegelaten
 • Voorwaardelijk toegelaten
 • Afgewezen

Toegelaten

Je ontvangt een toelatingsaanbod. Nadat je in het EUR Aanmeld Portaal ons aanbod hebt geaccepteerd, ben je definitief toegelaten tot het programma. Je kunt daarna je inschrijving als student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afronden.

Voorwaardelijk toegelaten

Je ontvangt een voorwaardelijk toelatingsaanbod met het verzoek om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 augustus een kopie van het behaalde bachelordiploma* te uploaden. Nadat je het voorwaardelijke toelatingsaanbod hebt geaccepteerd in het EUR Aanmeld Portaal en nadat alle vereiste documenten zijn gemaild en goedgekeurd, ben je definitief toegelaten tot het programma. Je kunt vervolgens je inschrijving als student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afronden.

* Heb je de vereiste vooropleiding op tijd (voor 1 september) afgerond, maar ontvang je het diploma pas na 1 september, vraag dan aan de instelling om een gewaarmerkte, dat wil zeggen een door de instelling ondertekende en gestempelde afstudeerverklaring.

Let op:

 • De uiterste datum waarop de inschrijving moet zijn afgerond is 31 augustus, maar wacht niet tot het laatste moment!
 • De registratie is volledig afgerond wanneer het collegegeld is betaald (of een machtiging voor automatische incasso is afgegeven) en nadat je jouw pasfoto hebt ge-upload via de daarvoor bestemde persoonlijke link. Je ontvangt hiervoor in juni instructies per e-mail.

Afgewezen

Bij een afwijzing wordt vermeld op welke gronden je bent afgewezen.

Ja, je kunt je al aanmelden en we zullen je aanmelding in behandeling nemen. Mocht je worden toegelaten, dan is dit echter wel op voorwaarde dat je aan alle toelatingseisen voldoet voordat het programma begint. Je kunt je bachelordiploma (of een officieel bewijs van slagen) tot uiterlijk 10 augustus naar ons toesturen.

Nee, je kunt geen cijfers of studiepunten vanuit andere opleidingen meenemen naar deze master.

Of je toelaatbaar bent voor de master kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de toelatingscommissie van het programma. Bekijk op de pagina’s ‘Toelating en aanmelding’ de gedetailleerde toelatingseisen per opleiding.

Als je opleiding niet de beste voorbereiding biedt tot het masterprogramma van je keuze, kun je overwegen om je aan te melden voor het schakelprogramma (als dat er is). Na het afronden van dit eenjarige schakelprogramma wordt je automatisch toegelaten tot de bijbehorende master.

Helaas kun je je niet direct aanmelden voor de master. Je moet je eerst aanmelden voor het schakelprogramma van de master (als dat er is). Na het afronden van dit eenjarige schakelprogramma wordt je automatisch toegelaten tot de bijbehorende master.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen