Emiel Maasland

Emiel Maasland is economic research fellow at ECRi since 2001. His research focuses on the theory and applications of auctions and the theory of industrial organisation. His work in this field has been published in international top journals such as the Journal of Political Economy and Economic Theory. He advised European governments on the design and implementation of various auctions, in particular spectrum auctions for mobile communication (GSM, UMTS, WiMAX, etc.) and audio/radio broadcasting (TDAB, FM and AM). He was also involved in certain large scale auction evaluation studies, including an evaluation of the Dutch UMTS-auction for the Dutch Parliament and an evaluation of the auction of petrol station locations along the Dutch highway for the Dutch Ministry of Finance. Furthermore, he advised private companies in antitrust cases in sectors such as the market for motor fuels, bicycles and mobile telephony. He was also consultant for one of the winning consortia in the Italian UMTS-auction. (Complete) Curriculum Vitae in PDF-format

Contact details

Dr. E. Maasland
Erasmus University Rotterdam - ERBS BV
Mandeville Building, T11-12
P.O. Box 1738
3000 DR Rotterdam
The Netherlands
Phone: +31-10-4081513
Email: emaasland@ese.eur.nl

Publications

 

Journal Articles (refereed in English language journals)Chapters in Books
Ph.D. Thesis
Working Papers
Journal Articles (in Dutch, refereed)
Reports of Consultancy Research (selection)

 

Journal Articles (refereed in English language journals)

 On the Effectiveness of Feed-in Tariffs in the Development of Solar Photovoltaics, The Energy Journal, 39(1), 2018, pp. 53-71 (with Elbert Dijkgraaf and Tom van Dorp)

 

Auctions with Flexible Entry Fees: A Note, Games and Economic Behavior, 72(2), 2011, pp. 594-601 (with Maarten Janssen and Vladimir Karamychev)
 Simultaneous Pooled Auctions with Multiple Bids and Preference Lists, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 166(2), 2010, pp. 286-298 (with Maarten Janssen and Vladimir Karamychev)
 Early Mover Advantages: An Empirical Analysis of European Mobile Phone Markets, Telecommunications Policy, 32(3-4), 2008, pp. 246-261 (with Govert Bijwaard and Maarten Janssen)
 Auctions with Financial Externalities, Economic Theory, 32(3), 2007, pp. 551-574 (with Sander Onderstal)
 

Going, Going, Gone! A Swift Tour of Auction Theory and Its Applications, De Economist, 154(2), 2006, pp. 197-249 (with Sander Onderstal)

Erratum: De Economist, 154(3), 2006, p. 481

 

How (Not) to Raise Money, Journal of Political Economy, 113(4), 2005, pp. 897-918 (with Jacob Goeree, Sander Onderstal, and John Turner)

[Review article by Aaron Dalton]

« Top

Chapters in Books

 

Levelling the Playing Field in Auctions and the Prohibition of State Aid (with Yves Montangie and Roger Van den Bergh), in Auctioning Public Assets: Analysis and Alternatives, M.C.W. Janssen (ed.), Cambridge University Press (pub.), 2004

 An Analysis of  the European 3G Licensing Process (with Benny Moldovanu), in Auctioning Public Assets: Analysis and Alternatives, M.C.W. Janssen (ed.), Cambridge University Press (pub.), 2004

« Top

Ph.D. Thesis

 

Essays in Auction Theory, CentER Dissertation Series No. 311, Tilburg University, 2012, ISBN 978-90-5668-311-5

(stellingen behorende bij het proefschrift)

« Top

Working Papers

 

Auctions with Flexible Entry Fees, TI-Discussion Paper 09-109/1, 2009 (with Maarten Janssen and Vladimir Karamychev)
 

Optimal Auctions with Financial Externalities, CentER Discussion Paper 02-21, 2002 (with Sander Onderstal) [2006 version]

 On the Unique D1 Equilibrium in the Stackelberg Model with Asymmetric Information, CentER Discussion Paper 97-106, 1997 (with Maarten Janssen) Also published as TI-Discussion Paper 97-073/1

« Top

Journal Articles (in Dutch, refereed)

 

Polderparade 2014: Crisis, arbeid en pensioen domineren het gesprek, Me Judice, 3 februari 2015

[In the media: FD, de Volkskrant, NU.nl, BNR]

 

Polderparade 2014, TPEdigitaal, 4/2014, pp. 48-58

[Top-100 2014] 

 

Veilen van laagwaardig radiospectrum in een VOA-procedure, TPEdigitaal, 1/2012, pp. 21-34 (with Sander Onderstal)

 

Openbaar aanbesteden: Een vergelijking tussen procedures en technieken in Nederland en de rest van Europa, TPEdigitaal, 1/2012, pp. 49-62 (with Erik Canton, Patrick de Bas, Lars Meindert, and Maarten van der Wagt)

 

CPB-economen domineren de polder top-40, Me Judice, 22 december 2010 (with Susan Tjong)

 

Polderparade 2010, TPEdigitaal, 4/2010, pp. 106-116 (with Susan Tjong)

[Top-100 2010]

 

Veiling mobiel internet bezorgt hoofdbrekens, Economisch Statistische Berichten, 95, nr. 4583, 16 april 2010, pp. 237-238

 

Polderparade 2009, TPEdigitaal, 4/2009, pp. 119-128
[Top-100 2009]

 

Polderparade 2008, TPEdigitaal, 4/2008, pp. 1-6 (with Ewa Mendys-Kamphorst)

[Top-100 2008]

[In the media: de Volkskrant]

 

Polderparade 2007, TPEdigitaal, 1/2007, pp. 119-126 (with Ewa Mendys-Kamphorst)

[Top-100 2007]

 

Opleiden medisch specialisten moet transparanter, Economisch Statistische Berichten, 92, nr. 4511, 1 juni 2007, pp. 340-342 (with Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest, and Erik Schut)

 

Geld inzamelen voor het goede doel: hoe doe je dat?, AENORM, 51, 2006, pp. 29-32 (with Sander Onderstal)

 

Auction Theory, Medium Econometrische Toepassingen, 13(4), 2005, pp. 4-8 (with Sander Onderstal)

 

Bloed, zweet en tranen: De radiomarkt en de verdeling van de commerciële radiofrequenties, Chapter 8 in W. Dolfsma and R. Nahuis (eds.), KVS Pre-adviezen 2005, Amsterdam: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2005, pp. 117-140 (with Sander Onderstal and Paul Rutten)

 

Geen uitruil tussen concurrentie op de veiling en concurrentie op de markt, Economisch Statistische Berichten 89, nr. 4447, 25 november 2004, p. 575

 

Lobbyen in de polderether, I&I: Nieuwe Media in Perspectief, 21(5), 2003, pp. 18-21 (with Maarten Janssen)

 

Veilingmiljarden zijn een fictie, Economisch Statistische Berichten, 85, nr. 4259, 9 juni 2000, p. 479. Also published in the Year-book 2000/2001 of the Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, pp. 113-114

[English translation: Billions from auctions: wishful thinking]

« Top

Reports of Consultancy Research (selection)

Veiling van vergunningen voor commerciële radio-omroep, commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs, 2016 (with Paul Rutten) [Kamerbrief]
Two is not enough: De noodzaak voor gereguleerde toegang tot telecomnetwerken, commissioned by Tele2, 2013 (with Nicolai van Gorp and Jonas Rosenstok)
Het Nieuwe Spoorplan: Inschatting besparingen en analyse organisatorische en bestuurlijke consequenties, commissioned by FMN (Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland), 2011 (with Maarten Janssen, Joop Koppenjan, and Lasse Gerrits)

De wisselwerking tussen auteursrecht en mededingingsrecht: Rechts- en economisch-wetenschappelijke bevindingen, commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs, 2010 (with Maarten Janssen, Ewa Mendys-Kamphorst, Yves Montangie, Anne-Marie Van den Bossche, and Tobias Cohen Jehoram)

[Kabinetsreactie]

Evaluatie Benzineveiling, commissioned by the Dutch Ministry of Finance, 2008 (with Maarten Janssen, Stéphanie van der Geest, and Marco Varkevisser)

[Kabinetsreactie]
[Reactie VNPI]
[Reactie Shell]
[Reactie VPR]
[Reactie BETA]
[Reactie BOVAG]

Naar een meer transparante opleidingsmarkt: Marktprikkels in het opleidingsfonds, commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport, 2006 (with Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest, and Erik Schut)
Werk, kennis en innovatie: Effecten van een duurzaam energiescenario, commissioned by Greenpeace Nederland, 2006 (with Elbert Dijkgraaf and Kees Zandvliet)
Evaluation of the ESF Support to Capacity Building, commissioned by the European Commission, 2006 (with Jaap de Koning, Katja Korolkova, and Peter van Nes)
Concurrentiepositie MKB: Concurreren in een nieuw Europa, commissioned by MKB-Nederland, 2005 (with Elbert Dijkgraaf, Arie Gelderblom, Jaap de Koning, Ewa Mendys-Kamphorst, and Peter van Nes)
Literatuurstudie naar de kosten en baten van markttoezichthouders, commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs, 2004 (with Elbert Dijkgraaf and Maarten Janssen)
The Economics of Demand-side Financing, commissioned by the Dutch Ministry of Ecomomic Affairs, 2004 (with Maarten Janssen and Ewa Mendys-Kamphorst)

Second opinion onderzoek naar de veiling van telefoonnummers, commissioned by DGTP, Dutch Ministry of Economic Affairs, 2002 (with Maarten Janssen)

Staatscourant announcement

Beauty Contest of Flemish Commercial Radio, Chapter 12 in: M.C.W. Janssen (ed.), Auctions and Beauty Contests: A Policy Perspective, commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs, 2002, pp. 207-229 (with Maurice Dykstra)
De draad kwijt? Onderzoek naar de gang van zaken rond de Nederlandse UMTS-veiling, M.C.W. Janssen, A.P. Ros, en N. van der Windt (eds.), Rotterdam, Erasmus Universiteit, 2001

« Top