Onderzoeksrapporten

Titel:

Het Nieuwe Spoorplan: Inschatting besparingen en analyse organisatorische en bestuurlijke consequenties

Auteurs:Maarten Janssen, Emiel Maasland, Joop Koppenjan en Lasse Gerrits
Jaar: 2011
Opdrachtgever: Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN)

Titel:

De wisselwerking tussen auteursrecht en mededingingsrecht: Rechts- en economisch-wetenschappelijke bevindingen
Auteurs:Maarten Janssen, Emiel Maasland, Ewa Mandys-Kamphorst, Yves Montangie, Anne-Marie van den Bossche en Tobias Cohen Jehoram
Jaar:2009/2010
Opdrachtgever:Ministerie van Economische Zaken

Titel:

Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland: huidige knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen

Auteurs:Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest en Erik Schut 
Jaar:2009
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Titel:

Farmaceutische zorg in Nederland en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars

Auteurs:Marco Varkevisser en Stéphanie van der Geest 
Jaar:2008
Opdrachtgever:Nefarma
Zie ook:  S.A. van der Geest en M. Varkevisser (2008), Verbeter informatie over famacie, Het Financieele Dagblad, 9 augustus

Titel:

Evaluatie benzineveiling

Auteurs:Maarten Janssen, Emiel Maasland, Stéphanie van der Geest en Marco Varkevisser 
Jaar:2008
Opdrachtgever:Ministerie van Financiën
Zie ook:  Kabinetsstandpunt - Tweede Kamer (2008), 24036, nr. 347

Titel:

Concurrentie in de thuiszorg: een analyse van de juridische en economische context

Auteurs:Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest en Erik Schut 
Jaar:2007
Opdrachtgever:Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA)
Zie ook:  Persbericht NMa d.d. 26 september 2008; Besluit NMa inzake zaak 5851; Besluit NMa inzake zaak 6108   

Titel:

Kwaliteitsindicatoren voor medische vervolgopleidingen: een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van de Postgraduate Hospital Education Environment Measure (PHEEM)

Auteurs:Annemieke Leunis en Marco Varkevisser
Jaar:2007 
Opdrachtgever:College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) 
Zie ook:  A. Leunis and M. Varkevisser (2010, te verschijnen), Internal medicine residents' perceptions of the clinical learning environment in Dutch teaching hospitals - use of the PHEEM, Medical Teacher

Titel:

Naar een meer transparante opleidingsmarkt: marktprikkels in het opleidingsfonds

Auteurs:Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest, Emiel Maasland en Erik Schut 
Jaar:2006
Opdrachtgever:Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Zie ook:Kabinetsstandpunt - Tweede Kamer (2007), 29282, nr. 40; M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland en E. Schut (2007), Opleiden medisch specialisten moet transparanter, Economisch Statistische Berichten, 4511: 340-342 

Titel:

Farmaceutische zorg in de basisverzekering: vrijheden en verplichtingen voor zorgverzekeraars

Auteurs:Marco Varkevisser en Stéphanie van der Geest 
Jaar:2006
Opdrachtgever:
 
Nefarma

Titel:

Theory and Evidence on the Regulation of the Latin Notary Profession. A Law and Economics Approach

Auteurs:Roger van den Bergh en Yves Montangie
Jaar:2006
Opdrachtgever:De notariële beroepsorganisaties van Frankrijk, België en Nederland

Titel:

Toegangs- en interconnectieverplichtingen in de mobiele telecommarkt: een economische analyse

Auteurs:Maarten Janssen en Ewa Mendys-Kamphorst 
Jaar:2004
Opdrachtgever:T-Mobile Netherlands

Titel:

The economics of demand-side financing

Auteurs:Maarten Janssen, Emiel Janssen en Ewa Mendys-Kamphorst 
Jaar:2004
Opdrachtgever:Ministerie van Economische Zaken