Recht van de Gezondheidszorg

 

Word allround jurist met specialistische kennis van de gezondheidszorg

Gaat het tekort aan donororganen jou aan het hart? Maak jij je druk over slecht functionerende medisch specialisten? En heb je affiniteit met de gezondheidszorg? Dan is de master Recht van de Gezondheidszorg zeker iets voor jou. De gezondheidszorg is de grootste economische sector in Nederland. Kenmerkend voor deze sector is de specifieke, complexe en snel veranderende wet- en regelgeving. De zeer diverse thematiek maakt dat het recht een bijzondere positie in de gezondheidszorg inneemt. In deze master Rechtsgeleerdheid word je opgeleid tot allround jurist met specialistische kennis op het terrein van het gezondheidsrecht. Je hebt verstand van het privaatrecht, het bestuursrecht en het strafrecht. Je bent volledig thuis in het zorgverleningsrecht, het zorgfinancieringsrecht en het zorgverzekeringsrecht. Je benadert gezondheidsrechtelijke vraagstukken met een brede en kritische blik. Daarbij spelen bijvoorbeeld ook economische en bovenal ethische aspecten een belangrijke rol. Maar er zijn nog meer juridische deelgebieden belangrijk in de gezondheidszorg: het verzekeringsrecht, het mededingingsrecht en het ondernemingsrecht. Afgestudeerden zijn veelgevraagd in de advocatuur en de rechterlijke macht, maar ook bij de overheid, zorgorganisaties en non-profitorganisaties.

Doel van de opleiding

Recht van de Gezondheidszorg is een boeiende en actuele master, waarmee je midden in de maatschappij staat. Je verwerft specialistische kennis van het gezondheidsrecht en je slaat een brug naar verwante wetenschapsgebieden zoals economie en ethiek. Je ontwikkelt academische vaardigheden waar je na het afstuderen zeker je voordeel mee zult doen.

Na het afstuderen

In deze master word je opgeleid tot een veelzijdig jurist met specialistische kennis van gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Je kunt na het afstuderen direct aan de slag in functies binnen de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan zorgorganisaties, zorgverzekeraars, koepelorganisaties, de overheid of non-profitorganisaties. Gezondheidsjuristen zijn veelgevraagd, dus je zult meestal snel een baan vinden.

Diploma en titulatuur

Recht van de Gezondheidszorg is een master Rechtsgeleerdheid. Na succesvolle afronding van deze master krijgen studenten een masterdiploma en mogen zij de titel Master of Laws (LLM) voeren.

Curriculum Recht van de Gezondheidszorg

Het meest up-to-date curriculum vind je hier.

Toelating en aanmelding

Alle informatie met betrekking tot toelatingscriteria en aanmeldprocedures voor Recht van de Gezondheidszorg is hier te vinden.

Meer informatie

Meer informatie over Recht van de Gezondsheidszorg kun je hier vinden.