Afscheidssymposium Bert Boer

Begindatum

vrijdag, 23 mrt 2018, 12:00

Einddatum

vrijdag, 23 mrt 2018, 17:00

Gebouw
Erasmus Paviljoen
Locatie
Campus Woudestein

Op 23 maart neemt Bert Boer afscheid als bijzonder hoogleraar op de leerstoel “Beleid en onderzoek voor het beheer van het basispakket zorg”. Deze leerstoel is ingesteld door Zorginstituut Nederland en heeft als doel het pakketbeheer meer te funderen in wetenschappelijke kennis. 

Op dit middagsymposium zal een aantal sprekers ingaan op deze academische “kennis over (pakket-)keuzes”. Het symposium zal worden afgesloten door Bert Boer zelf, met een overview van de opbrengsten van de leerstoel tot dusver en een vooruitblik naar de voortzetting van dit onderzoek, in de vorm van de academische werkplaats van het Zorginstituut.

Sprekers

 • Roland Bal | Erasmus School of Health Policy & Management

  Roland Bal
  Hoogleraar & Sectieleider Health Care Governance

  Roland Bal is hoogleraar en sectieleider Bestuur en Beleid van de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar sturing van en toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg en naar de samenhang van onderzoek en praktijk. Recente projecten zijn de evaluatie van het Nationaal Programma Ouderenzorg en het TopZorg programma.

 • Prof.dr. Romke van der Veen

  Romke van der Veen
  Hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie

  Romke van der Veen is hoogleraar Sociologie van Arbeid en Organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is Romke voorzitter van de Advies Commissie Pakket van het Zorginstituut en spreekt namens het Zorginstituut/ACP over de ontwikkelingen in het pakketbeheer. Daarnaast adviseert hij over zorg maar ook over de systematiek van het pakket en de daaruit voortvloeiende kennisagenda.

 • Erasmus standbeeld

  Marica Crombach

  PhD Candidate Erasmus School of Health Policy & Management

 • Erasmus standbeeld

  Joost Enzing

  PhD Candidate Erasmus School of Health Policy & Management

 • Werner Brouwer | Erasmus School of Health Policy & Management

  Werner Brouwer
  Hoogleraar Gezondheidseconomie en voormalig decaan ESHPM

  Werner Brouwer (1972) is hoogleraar gezondheidseconomie aan Erasmus School of Health Policy & Management en Institute for Medical Technology Assessment (iMTA). Momenteel houdt hij zich vooral bezig met onderzoek naar de afbakening van het basispakket. Wat hoort erin thuis, wat niet? Vooral de methodologie en de criteria die bij dergelijke beslissingen een rol dienen te spelen staan centraal in zijn onderzoek. Levert de betreffende zorg voldoende gezondheidswinst en andere voordelen op om de kosten ervan te rechtvaardigen of kunnen de schaarse financiële middelen beter op een andere manier worden ingezet?

 • Prof.dr. Antoinette de Bont | Erasmus School of Health Policy & Management

  Antoinette de Bont
  Hoogleraar Sociologie van innovaties in de zorg & Programmadirecteur Eu-HEM

  Antoinette behaalde haar MSc in de gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht in 1992 en promoveerde aan dezelfde universiteit in 2000. Van 1997 tot 2000 deed zij onderzoek voor het College Toezicht Sociale Verzekeringen naar de protocollering van de medische beoordeling bij arbeidsongeschiktheid. In januari 2000 werd Antoinette universitair docent en is per 1 mei 2016 onderzoeksdirecteur bij ESHPM, waar zij vanaf 2000 werkt en onder andere digitalisering van zorg en taakherschikking onderzoekt.

 • Tineke Kleinhout-Vliek | Erasmus School of Health Policy & Management

  Tineke Kleinhout-Vliek
  PhD Candidate Health Care Governance

  Een paar jaar geleden ontdekte ik mijn passie voor de sociologie van de geneeskunde en ben ik momenteel werkzaam als promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik besloot mijn voornaamste interesse, medicijnen, vanuit een ander gezichtspunt te bestuderen. In 2014 heb ik een brede masteropleiding in sociaalwetenschappelijk onderzoek afgerond waardoor ik de sociale kant van de geneeskunde kon bestuderen.

   

   

 • Erasmus standbeeld

  Magali Boers
  PhD Candidate Erasmus School of Health Policy & Management

 • Erasmus standbeeld

  Payam Abrishami
  Adviseur & researcher op Medische Innovatie bij Zorginstituut Nederland

   

 • Bert Boer

  Bert Boer
  Bijzonder hoogleraar Beleid en onderzoek voor het Beheer van het basispakket zorg


  Bert Boer is sinds 1 maart 2014 bijzonder hoogleraar 'Beleid en onderzoek voor het Beheer van het basispakket zorg' bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is destijds ingesteld door Zorginstituut Nederland.

Symposiumprogramma “Pakketbeheer: kennis over keuzes”

Het programma combineert het academisch hoofdthema 'onderzoek en beleid' toegepast op pakketbeheer c.q. de uitoefening van een (kennisintensieve en beladen) publieke taak.

Symposium programma

 

 

 

 

Wat

Wie

 

Start

Eind

Ontvangst (Lunch)

 

 

12:00

13:00

Welkom en opening

Roland Bal
(Dagvoorzitter)

 

13:00

13:10

Toelichting op het programma en de leeropdracht van Bert Boer

Roland Bal

 

13:10

13:20

 

Romke van der Veen

 

13:20

13:40

 

Marica Crombach

 

13:40

13:50

 Joost Enzing 13:5014:00

Het kennisaanbod vanuit de academie

Werner Brouwer

 

14:00

14:20

Pauze

 

 

14:20

14:50

De dialoog tussen theorie en een ingewikkeld maatschappelijk keuzeproces.

 Antoinette de Bont

 

14:50

15:10

Het noodzakelijkheidscriterium.

Tineke Kleinhout-Vliek

 

15:10

15:25

Internationale ontwikkelingen in Health Technology Assessment (HTA)
De relevantie voor de toekomst van de Europese samenwerking op het gebied van HTA

Magali Boers

 

15:25

15:40

Proefschrift: “De publieke waarde van zorginnovaties”: de gevolgtrekkingen van zijn onderzoek voor het pakketbeheer

Payam Abrishami

 

15:40

16:00

De relatie tussen onderzoek/beleid en de toepassing op het pakketbeheer.

Bert Boer

 

16:00

16:30

Receptie

 

 

 

16:30
Meer informatie

Al uw vragen kunt u stellen aan de afdeling Marketing & Communicatie van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) via communicatie@eshpm.eur.nl