Voorbij de decentralisaties: de nieuwe zorg

Voorbij de decentralisaties: de nieuwe zorg

15 september 2017 Erasmus University Rotterdam

Voorbij de decentralisaties: de nieuwe zorg

15 september 2017 Erasmus University Rotterdam

Oratie & Symposium Kim Putters

Op vrijdag 15 september 2017 zal prof.dr. Kim Putters om 16.00 uur precies zijn oratie uitspreken op de bijzondere leerstoel Beleid en Sturing van de Zorg in de veranderende Verzorgingsstaat in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is gevestigd bij Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voorafgaand aan de oratie vindt om 13:00 uur het symposium 'Voorbij de decentralisaties: de nieuwe zorg' plaats. U bent vanaf 12.00 uur van harte welkom bij de inlooplunch in het Erasmus Paviljoen op locatie Woudestein van de EUR. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen bij het symposium, dus meld u zich snel aan!

De toekomst van de volksgezondheid en zorg hangen in hoge mate samen met zowel de demografische ontwikkelingen in ons land als de groeiende mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, leren, zorgen en samenleven, zo schreef ook het SCP in haar recente toekomstverkenning (2016). Tegelijkertijd verschuiven ook de percepties van wat (volks)gezondheid behelst en veranderen de verwachtingen ten aanzien van de prestaties van professionals, bestuurders en instituties. Wat zijn de actuele verschuivingen in oriëntaties en opvattingen over de volksgezondheid en zorg, hoe zijn deze te verklaren en welke consequenties hebben ze voor de wijze waarop we de institutionele arrangementen in onze veranderende verzorgingsstaat inrichten? In zijn oratie zal Kim Putters ingaan op deze vragen en een onderzoeksagenda formuleren.

Na afloop van de oratie is er tussen 17:00-18:30 gelegenheid tot feliciteren tijdens een receptie in de hal voor de Aula.

Kim Putters bekleedde sinds 2008 al de bijzondere leerstoel Management van Zorginstellingen en sinds zijn aantreden als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is hij vanwege het Erasmus Trustfonds werkzaam op zijn huidige bijzondere leerstoel.

 

Symposium
'Voorbij de decentralisaties: de nieuwe zorg'

De dagvoorzitter van het symposium is prof. dr. Werner Brouwer.
Prof. dr. Pauline Meurs heeft toegezegd conclusionist te zijn. De overige sprekers worden binnenkort bekend gemaakt.