Public Health: De Gezonde Grote Stad

Categorie
Verbredende minor
Code
GWMINOR122
Tijdsduur
10 weken

Inhoud

De minor Public Health is ontwikkeld binnen de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen en een gemeenschappelijk product van de Erasmus School of Health Policy en Management en de Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van Erasmus MC. Bij de ontwikkeling van de minor is nauw samengewerkt met organisaties in de publieke gezondheid, met name met de GGD Rotterdam Rijnmond.

Public Health is een multidisciplinair vakgebied dat zich richt op het behouden en verbeteren van de gezondheid van een bevolking(sgroep) door middel van collectieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan preventieve gezondheidszorg (zoals vaccinaties), sanitaire maatregelen, gezondheidsvoorlichting en sociale voorzieningen, maar ook aan beleidsmaatregelen en de organisatie van zorg. Omdat zowel de oorzaken als oplossingen meestal buiten de klassieke geneeskunde en gezondheidszorg gezocht moeten worden, vraagt dit om een gecombineerde inbreng vanuit diverse wetenschapsgebieden en actoren.

De minor richt zich met name op de grootstedelijke context. Overal ter wereld neemt het aantal mensen dat in de grote steden woont toe. Deze concentratie van mensen op een relatief kleine oppervlakte brengt veel risico’s met zich mee en zorgt voor een uitvergroting van gezondheidsproblemen in grote steden. In de minor Public Health ontrafel je de oorzaken van deze problemen en leer je over de oplossingen ervan.

Leerdoelen

Na het volgen van de minor kan de student:

  1. volksgezondheidsproblemen analyseren; teven bij verschillende doelgroepen.
  2. wetenschappelijke kennis over publieke gezondheidszorg integreren en vertalen naar maatregelen ter verbetering en/of vernieuwing in beleid en praktijk.
  3. in groepsverband een praktijkvraag vertalen naar een onderzoeksvraag, een onderzoek opzetten en de resultaten van dit onderzoek vertalen naar de praktijk.

Onderwijswerkvormen

De minor Public Health bestaat uit (interactieve) hoorcolleges, debatten, werkgroepen, een groepsopdracht, en praktijkoriëntaties bij diverse gezondheidsdiensten. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij actuele thema’s, zoals de participatie aan vaccinatieprogramma’s. Praktijkoriëntaties vormen een belangrijke aanvulling op het meer klassieke onderwijs en bestaan uit allerlei veldbezoeken aan bv. de GGD-Rotterdam-Rijnmond en CVD Havenzicht (dag- en nachtopvang voor daklozen).

Onderwijsmateriaal

Bij dit vak zal per bijeenkomst de verplichte literatuur (o.a. wetenschappelijke artikelen) aangegeven zijn, die (voor het grootste deel) online beschikbaar zal worden gesteld.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

De eindtoets in dit vak is schriftelijk en individueel (70%). Daarnaast bestaat het eindcijfer uit de beoordeling van de groepsopdracht (30%). De opdracht is een groepsproces en het eindresultaat zal als geheel beoordeeld worden met één cijfer.

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van beide deelcijfers waarbij het minimum van de deelcijfers wel een 5.0 of hoger moet zijn om dit vak met een voldoende (5.5) eindcijfer af te sluiten.

Samenstelling van eindcijfer

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van beide deelcijfers, waarbij het cijfer van het schriftelijke tentamen meeweegt voor 70% en door de beoordeling van de groepsopdracht meeweegt voor 30%. Daarnaast moet minimum voor elk deelcijfer een 5.0 of hoger moet zijn om dit vak met een voldoende (5.5) eindcijfer af te kunnen sluiten.
Voldoende deelname aan het onderwijs is voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het tentamen. Studenten die afwezig zijn bij de presentatie van de groepsopdracht of bij de praktijkoriëntaties, moeten dit onderwijsonderdeel inhalen door het maken van een vervangende opdracht die hij/zij krijgt overhandigd van de vakcoördinator.

Voldoende deelname aan het onderwijs is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het tentamen. Studenten die afwezig zijn bij de presentatie van de groepsopdracht, een debat of bij een praktijkoriëntatie, moeten het gemiste onderwijsonderdeel inhalen door het maken van een vervangende opdracht die hij/zij krijgt overhandigd van de vakcoördinator.

Feedback

Door de interactieve colleges en kleinschaligheid van de groep is er ruimte en tijd voor individuele vragen en opmerkingen.
Bij de groepsopdracht wordt elke groep begeleid door een coach, waarmee contactmomenten zullen plaatsvinden. Daarnaast wordt de opdracht beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier.

Public Health: de gezonde grote stad

Frequently asked questions

Contact

Contactinformatie

Thijs van den Broek
vandenbroek@eshpm.eur.nl
(010) 4089577
Kamer: J6-69

Facultaire website
https://www.eur.nl/people/thijs-van-den-broek

Categorie
Verbredende minor
Code
GWMINOR122
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Health Policy & Management
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein

Inschrijving

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen