Nieuwsoverzicht

Kwaliteit en veiligheid van zorg moeten centraal staan bij bestuurlijke veranderingen

Donderdag, 7 september 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt bestuurlijke veranderingen in ziekenhuizen als mogelijke risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fusies tussen ziekenhuizen of de oprichting van een Medisch Specialistisch Bedrijf. Bestuurders en professionals moeten vanaf het begin van dergelijke veranderingen aandacht hebben voor de beheersing van risico’s. De IGZ wil tijdens het hele proces toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Werner Brouwer (ESHPM) wint ENVH Athena Award 2017

Maandag, 4 september 2017

Voor zijn uitzonderlijke inzet voor vrouwelijk talent binnen Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvangt prof.dr. Werner Brouwer, prodecaan ESHPM, op maandag 4 september tijdens de opening van het academisch jaar van de Rector Magnificus de ENVH Athena Prijs 2017.

Zorgmigranten in Nederland

Donderdag, 29 juni 2017

Een Hongaarse, Slowaakse of Poolse zorgverlener voor je ouders laten zorgen? Dat komt steeds vaker voor in Nederland. Aanbieders van 24-uurszorg door een inwonende buitenlandse zorgverlener presenteren hun diensten als een oplossing voor allerlei problemen: ouderen kunnen langer thuis blijven wonen en krijgen veel persoonlijke aandacht, mantelzorgers worden ontlast, en het kan vaak betaald worden uit het PGB. Maar in de media wordt ook bezorgd gereageerd. Worden de zorgverleners wel goed behandeld? En kunnen we hen de zorg voor onze ouderen wel toevertrouwen?

Rector magnificus Huibert Pols blijft aan tot na afronding Instellingstoets Kwaliteitszorg

Dinsdag, 20 juni 2017

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de aanstelling van rector magnificus prof. dr. Huibert Pols verlengd tot uiterlijk de dag waarop hij in juli 2018 met emeritaat gaat. De werving voor de opvolger wordt binnenkort opgestart. Rector Pols blijft in elk geval aan tot na de afronding van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) in het voorjaar van 2018.

Inspecties worden beter door experimenteren

Woensdag, 14 juni 2017

Inspecteurs moeten bij complexe maatschappelijke problemen meer ruimte nemen om te leren en te experimenteren om een passende aanpak te vinden. Dit stelt Suzanne Rutz in haar proefschrift over reflexief toezicht dat zij vrijdag 23 juni 2017 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rutz onderzocht het toezicht van een samenwerkingsverband van vijf rijksinspecties voor zaken als kindermishandeling en opgroeien in armoede.

Het belang van verbreding economische wetenschap met inzichten uit andere disciplines

Maandag, 12 juni 2017

Op vrijdag 30 juni 2017 aanvaardt prof.dr. Job van Exel in het openbaar zijn ambt als bijzonder hoogleraar Economics and Values vanwege de Vereniging Trustfonds aan Erasmus School of Economics. De titel van zijn inaugurele rede is “Waarde(n)volle economie: Over geluk, welvaart en morele dilemma’s”. Van Exel, die tevens verbonden is aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), werd in maart 2016 aangesteld als deeltijd bijzonder hoogleraar aan de economische faculteit.

Redelijke vergoeding dure taaislijmziektepil is denkbaar

Maandag, 12 juni 2017

Het niet vergoeden van Orkambi voor patiënten met taaislijmziekte heeft veel stof in de media doen opwaaien.  Prof.dr. Carin Uyl, hoogleraar evaluatie van zorg aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam, ziet de meerwaarde van Orkambi voor patiënten. Dit middel verdient een plaats in het basispakket, aldus prof. Uyl.

Een 'pay for performance'-afspraak, oftewel de uitkomst van een behandeling meenemen in het al dan niet vergoeden van een middel, is met een gevalideerde test goed mogelijk. Als de patiënt baat heeft bij de behandeling, dan betaalt de zorgverzekeraar. Als de behandeling niet aanslaat zijn de kosten voor de fabrikant.

Nationaal Programma Ouderenzorg waardevol

Donderdag, 8 juni 2017

Voor verbetering van zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen is in de
periode 2008-2016 het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) door ZonMw uitgevoerd. Onderzoekers van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en het NIVEL hebben de activiteiten van het NPO geëvalueerd en concluderen dat het programma waardevol is voor de praktijk.

Nieuw beleid calamiteitenonderzoek waardevol, maar niet verplichten

Dinsdag, 30 mei 2017

Sinds najaar 2015 moet bij calamiteiten met overlijden in de ouderen- en gehandicaptenzorg de onderzoekscommissie worden geleid door een externe voorzitter. Ook moet de inspectie vooraf de nabestaanden benaderen over het onderzoek. Het instituut Beleid en Management (iBMG) evalueerde deze beleidswijziging en concludeert dat de kwaliteit van de onderzoeken is verbeterd, maar adviseert het nieuwe beleid niet standaard verplicht te stellen bij calamiteitenonderzoek. ‘Dat doet onvoldoende recht aan de verschillende situaties bij calamiteiten.’

Antoinette de Bont benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg

Maandag, 13 maart 2017

Per 1 februari 2017 is prof.dr. Antoinette de Bont van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) aangesteld als bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg. De benoeming van De Bont past in het streven vanuit iBMG om vorm te geven aan innovaties in de organisatie van zorg door een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk.