Richard Janssen benoemd tot bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg

Richard Janssen benoemd tot bijzonder hoogleraar Bestuur en

Met het uitspreken van zijn oratie ‘Het onzekere voor het zekere: tweebenig besturen in de zorg’ aanvaardt prof.dr. Richard Janssen zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’ –vanwege de NVZD- bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoek
Met de introductie van de marktwerking zijn veel verantwoordelijkheden naar zorgorganisaties gebracht. Daarnaast ervaren zorgorganisaties steeds meer interne en externe invloeden zoals technologie, politiek, Europa, bancaire sector en zorggebruikers die hun vraag steeds scherper formuleren en keuzes willen hebben. Hierdoor komen traditionele verhoudingen onder druk te staan en hebben zorgorganisaties te maken met toenemende onzekerheden wat het besturen uitdagender maakt.

Richard Janssen onderzoekt tegen deze achtergrond de impact van stelselhervorming op de sturing en organisatie van zorginstellingen.

De veranderopgave voor zorgorganisaties is nog nooit zo groot geweest. Dat vereist ondernemerschap. Tegelijkertijd hebben tal van partijen, zoals cliëntenraden, banken en de inspectie invloed op het beleid. Competente bestuurders kunnen met die invloeden omgaan en hun doelen van draagvlak voorzien.”

Leerstoel
De leerstoel is in 1988 ingesteld door de NVZD – Vereniging van Bestuurders in de zorg – met als doel vanuit de wetenschap bij te dragen aan professionalisering van zorgbestuur. Eerdere leerstoelhouders waren Pauline Meurs en Kim Putters. De leerstoel is gevestigd bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over Richard Janssen
Prof. dr. Richard Janssen bekleedt sinds september 2016 de bijzondere leerstoel van de NVZD “Bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg” aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij verbonden als hoogleraar Economie en Organisatie van de gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg bij het departement Tranzo. Zijn onderzoeksactiviteiten hebben betrekking op sectorale ontwikkelingen in de gezondheidszorg, vanuit het perspectief van de theorie van industriële organisatie.

Richard Janssen studeerde economie in Tilburg en werkte en promoveerde aan de universiteit van Maastricht. Vervolgens deed hij ervaring op in het uitvoerende veld als GGD-directeur en vijftien jaar lang als bestuurder van diverse zorgorganisaties.

Meer informatie

De oratie ‘Het onzekere voor het zekere: tweebenig besturen in de zorg’ kunt u downloaden via onze website.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) via communicatie@eshpm.eur.nl.