Conceptualiseren van de relatie tussen beleid, onderzoek en praktijk

Current facets (Pre-Master)

<< terug naar pagina 'Seminars'

Initiatiefnemers: Roland Bal (ESHPM), Joyce de Goede (UvT) en Janneke Harting (AMC)
30 augustus 2011, van 13 tot 17 uur, te ESHPM/EUR lokatie Woudenstein

Aanleiding

De geringe opname van wetenschappelijke kennis in beleid en praktijk (evidence-based policy en evidence-based practice) wordt gezien als een barrière in (het verbeteren van) de publieke gezondheid. Vanuit het perspectief van beleidsmedewerkers en praktijkwerkers zou de beschikbare wetenschappelijke kennis maar beperkt relevant en toepasbaar zijn. Om deze discrepantie te verminderen zouden beleid en praktijk moeten verwetenschappelijken en zou de wetenschap moeten vermaatschappelijken. Dit zou de kennisuitwisseling op het snijvlak van de drie domeinen (de ‘nexus’) kunnen bevorderen. Academische Werkplaatsen zijn een van de constructies om deze uitwisseling te bevorderen. Om te kunnen beschrijven, begrijpen en faciliteren wat zich op dat snijvlak tussen de drie domeinen afspeelt, zijn verschillende conceptualisaties in gebruik. Deze theoretische kaders komen voort uit verschillende wetenschappelijke disciplines en kiezen elk een eigen focus op de uitwisseling tussen beleid, onderzoek en praktijk. Een dergelijke focus kan, voor bijvoorbeeld een Academisch Werkplaats, uitmonden in meer of minder aandacht voor de structuur, de processen en de inhoudelijke functies.

Doel

De bijeenkomst beoogt ten eerste een overzicht te geven van de verschillende conceptualisaties van de interactie tussen beleid, onderzoek en praktijk. Ten tweede beoogt de bijeenkomst een verdere verdieping te bieden: welke mogelijkheden hebben de verschillende theoretische en/of analytische kaders en welke consequenties heeft de toepassing van de ene of de andere conceptualisatie. Met andere woorden: hoe bruikbaar zijn de verschillende theoretische vertrekpunten voor het beschrijven, begrijpen en faciliteren van de structuur, de processen en de functies op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk. Als overkoepelende casus dient de borging van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) zoals die momenteel door ZonMw wordt gefinancieerd.

Inhoud

Evelyne de Leeuw start met een korte introductie over nexustheorieën. Deze inleiding wordt gevolgd door vier presentaties over onderzoek, elk vanuit een eigen conceptualisatie, naar de ontwikkelingen op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk. Jolanda Keijsers presenteert het gehanteerde theoretische kader voor het project Monitor Verankering AWPG. Joyce de Goede vertelt welke concepten binnen de casus aan de orde zouden komen volgens het netwerk/interactie model zoals beschreven in haar proefschrift. Rik Wehrens laat zien op vanuit welke perspectieven hij het reilen en zeilen in de AWPGs heeft onderzocht. Maarten Kok presenteert de wijze waarop hij het functioneren van het ‘health research system’ in Ghana heeft onderzocht.

Aan de hand van deze presentaties wordt de discussie voortgezet over de bruikbaarheid en de consequenties van de verschillende theoretische perspectieven in het bestuderen, begrijpen en aansturen van interacties tussen beleid, onderzoek en praktijk, als onderdeel van de borging van de Academische Werkplaatsen PG. De discussie wordt afgesloten door een korte beschouwing door Evelyne de Leeuw.

Presentaties

 

<< terug naar pagina 'Seminars'