Sprekers

De verdiepingscolleges worden verzorgd door de volgende sprekers van ESHPM:

  Wynand van de Ven

  Prof.dr. Wynand van de Ven is emeritus hoogleraar sociale ziektekostenverzekering bij ESHPM. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op zorgverzekeringen, gereguleerde concurrentie, risicoverevening, zorginkoop, prestatiebekostiging, keuzen in de zorg en internationale vergelijkingen. Hij heeft ervaring met advies- en bestuursfuncties bij zorgverzekeraars, overheid, ziekenhuizen en andere organisaties in de zorg. Hij is lid (geweest) van diverse adviescommissies (Sociaal Economische Raad, Gezondheidsraad, en Commissie-Dunning) en redacties van wetenschappelijke tijdschriften. Als adviseur, van onder andere de Wereldbank en de Wereld Gezondheid Organisatie, heeft hij het zorgstelsel bestudeerd in Chili, Israël, Nieuw-Zeeland, Polen, Rusland, Zweden en Zuid-Afrika.

  Rene van Vliet

  Dr. René van Vliet is universitair hoofddocent statistiek bij ESHPM. Hij verzorgt statistiek onderwijs en verricht onderzoek naar risicoverevening binnen de Zorgverzekeringswet en naar de effecten van eigen betalingen in de gezondheidszorg. In het kader van de ‘Werkgroep Onderzoek Risicoverevening’ is hij betrokken geweest bij onderzoeken ten behoeve van risicoverevening, waaronder de berekening van de feitelijke normbedragen van de vereveningsmodellen van 2006 tot en met 2018. Daarnaast is René als eerste of mede-auteur betrokken bij vele internationale, wetenschappelijke artikelen over uiteenlopende aspecten van risicoverevening.

  Frank Eijkenaar

  Dr. Frank Eijkenaar is universitair docent gezondheidseconomie bij ESHPM. Hij studeerde Gezondheidswetenschappen aan diezelfde universiteit (cum laude) en promoveerde in 2013 op een proefschrift over prestatiebeloning (pay-for-performance) en -meting in de zorg. Zijn huidige onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richten zich op bekostigingssystemen voor zorgaanbieders en de risicoverevening. Wat dit laatste betreft is hij sinds 2013 lid van het ESHPM-projectteam dat verantwoordelijk is voor de jaarlijkse bepaling van de normbedragen voor zorgverzekeraars. Als lid van dit team heeft hij voorts bijgedragen aan diverse andere (vervolg)onderzoeken binnen het onderzoeksprogramma van de Werkgroep Onderzoek Risicoverevening.

  Richard van Kleef

  Dr. Richard van Kleef is universitair hoofddocent ziektekostenverzekering bij ESHPM. In 2009 promoveerde hij op een proefschrift over risicoverevening en eigen betalingen. Deze thema’s staan tevens centraal in zijn huidige onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Richard houdt zich bezig met vragen als ‘Hoe kan risicoverevening verder worden verbeterd?’ en ‘Hoe kunnen eigen betalingen in de gezondheidszorg effectiever worden vormgegeven met behoud van solidariteit en betaalbaarheid?’ In de afgelopen tien jaar heeft Richard bijgedragen aan diverse onderzoeken binnen het onderzoeksprogramma van de Werkgroep Onderzoek Risicoverevening. Daarnaast heeft hij veelvuldig over risicovereveningsvraagstukken gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ook is hij lid van het ‘Risk Adjustment Network’, een groep van internationale experts op het terrein van risicoverevening die elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit terrein en gezamenlijk onderzoek doen op specifieke thema’s.

  Mieke Reuser

  Dr. Mieke Reuser is universitair docent gezondheidseconomie bij ESHPM en coördinerend beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij studeerde bedrijfseconomie aan Universiteit Maastricht en promoveerde in 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over het effect van risicofactoren op gezonde levensverwachting. Tot 2015 was zij werkzaam bij zorgverzekeraar VGZ op het terrein van risicoverevening. Bij het Ministerie van VWS is zij clustercoördinator risicoverevening en financiering, waar zij zich bezighoudt met onderzoeken en beleid over het vereveningsmodel, solvabiliteit van zorgverzekeraars als ook onderwerpen op het terrein van verzekeringsmarkt, zoals collectiviteiten.