Docenten

De cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering wordt verzorgd door de volgende docenten van ESHPM:

  • Prof.dr. Erik Schut is hoogleraar gezondheidseconomie bij ESHPM. In 1995 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over concurrentie in de gezondheidszorg. Schut is auteur van een groot aantal nationale en internationale publicaties over gezondheidseconomie en gezondheidszorgbeleid. In 2009 was hij betrokken bij de evaluatie van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Voorts was hij lid van diverse adviescommissies op het gebied van organisatie en financiering van de gezondheidszorg, zoals de SER-commissies over langdurige zorg (AWBZ) en betaalbaarheid van zorg en de Evaluatiecommissie Integrale bekostiging van chronische zorg. Schut is tevens verbonden als academic partner aan het Centraal Planbureau (CPB).

   Prof.dr. Erik Schut verzorgt het verdiepingscollege "Toekomst van de langdurige zorg".

  • Prof. dr. Marco Varkevisser is hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij ESHPM. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. In 2010 promoveerde hij op een proefschrift over het keuzegedrag van patiënten, concurrentie en mededingingstoezicht bij ziekenhuiszorg. In 2019 sprak hij zijn oratie uit getiteld 'Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg'. Bij het onderzoek van Varkevisser staat een goede verbinding van theorie en praktijk centraal. Hij werkt dan ook veelvuldig samen met beleidsmakers, toezichthouders en zorgpartijen De studenten van ESHPM hebben hem in 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019 en 2020 verkozen tot Docent van het Jaar. In 2013, 2017 en 2018 eindigde hij bij deze verkiezing op de 2e plaats.

   Prof.dr. Marco Varkevisser verzorgt het verdiepingscollege "Mededingingstoezicht in de Nederlandse gezondheidszorg".

  • Prof.dr. Wynand van de Ven is emeritus hoogleraar sociale ziektekostenverzekering bij ESHPM. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op zorgverzekeringen, gereguleerde concurrentie, risicoverevening, zorginkoop, keuzen in de zorg en internationale vergelijkingen. Hij heeft ervaring met advies- en bestuursfuncties bij zorgverzekeraars, politieke partijen, overheid, onderzoeksinstituten, ziekenhuizen en andere organisaties in de zorg. Van de Ven is lid (geweest) van diverse adviescommissies (Sociaal Economische Raad, Gezondheidsraad, Commissie-Dunning) en redacties van wetenschappelijke tijdschriften. Als adviseur, van onder andere de Wereldbank en de Wereld Gezondheid Organisatie, heeft hij het zorgstelsel bestudeerd in Chili, Colombia, Israël, Nieuw-Zeeland, Rusland, Sint Maarten en Zuid-Afrika.

   Prof.dr. Wynand van de Ven verzorgt het verdiepingscollege "Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg".

  • Dr. Frank Eijkenaar is universitair hoofddocent gezondheidseconomie bij ESHPM. Hij studeerde Gezondheidswetenschappen aan diezelfde universiteit (cum laude, afstudeerrichting Health Economics, Policy & Law) en promoveerde in 2013 op een proefschrift over prestatiebeloning (pay-for-performance) en -meting in de zorg. Zijn huidige onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richten zich op de vormgeving en effecten van innovatie bekostigingssystemen voor zorgaanbieders, alsmede op vraagstukken over kwaliteitsmeting en risicoverevening voor zorgverzekeraars. Wat dit laatste betreft is hij sinds 2013 lid van ESHPM-projectteam dat verantwoordelijk is voor de jaarlijkse bepaling van de normbedragen voor zorgverzekeraars. Als lid van dit team heeft hij voorts bijgedragen aan diverse andere (vervolg)onderzoeken binnen het onderzoeksprogramma van de Werkgroep Onderzoek Risicoverevening (WOR).

   Dr. Frank Eijkenaar verzorgt het verdiepingscollege "Naar nieuwe bekostigingsmethoden in de zorg".

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen