Afstuderen

Afstuderen houdt in dat je alle onderdelen van een opleiding afrondt en als bewijs daarvan het bijbehorende diploma behaalt. Afstuderen bestaat bij iedere EUR-opleiding uit dezelfde drie stappen:

1: Afstudeervereisten
2: Afstudeerprocedures
3: Uitschrijven

Stap 1: Afstudeervereisten per EUR-opleiding

Controleer of je daadwerkelijk voldoet aan alle afstudeervereisten van je opleiding. Dit doe je door de onderstaande acties in OSIRIS Student uit te voeren.

Log in bij OSIRIS Student, en:

  • Controleer in het tabblad ‘Personalia’ of je persoonsgegevens kloppen; de EUR zal deze gegevens in officiële documentatie zoals je diploma opnemen.
  • Produceer je studievoortgangsoverzicht en controleer of je volgens onze administratie alle vereiste onderdelen hebt afgerond. Zie hiervoor het tabblad ‘Voortgang’, klik in het menu Osiris student dat verschijnt op het tabblad ‘Studievoortgangsoverzicht’ en klik op ‘Uitvoeren op scherm’ of ‘Download bestand’.

Mocht je resultaten missen in je studievoortgangsoverzicht dien je contact op te nemen met de examenadministratie van je opleiding. Indien je persoonsgegevens in Osiris Student niet kloppen dien je contact op te nemen met Studielink. De studentenadministratie van de EUR neemt deze informatie over uit Studielink.

Voordat je kunt afstuderen dient het bovenstaande eerst verholpen te worden. Indien je in je persoonsgegevens of in je studievoortgangsoverzicht geen onvolkomenheden hebt ontdekt ga je door naar Stap 2.  

Stap 2: Afstudeerprocedures per EUR-opleiding

Zodra je hebt vastgesteld dat je aan alle afstudeervereisten van je opleiding hebt voldaan (zie stap 1), is het tijd om de daadwerkelijke afstudeerprocedure van je opleiding te starten. Binnen de EUR worden twee typen van afstudeerprocedures gehanteerd: actieve graadverlening en passieve graadverlening.

Actieve graadverlening ESHCC, ESHPM, ESSB en RSM

Dit begrip houdt kort gezegd in dat de EUR op basis van informatie in OSIRIS periodiek controleert welke studenten aan alle afstudeervereisten van hun opleidingen voldaan hebben, en deze bevindingen deelt met die studenten. Vervolgens wordt de afstudeerprocedure voor deze studenten automatisch ingezet, tenzij er een gegronde reden is om het afstuderen uit te stellen. De bedoeling is dat uiteindelijk alle EUR-opleidingen dit type graadverlening gaan hanteren. Indien jouw opleiding actieve graadverlening hanteert zul je deze webpagina nooit te hoeven raadplegen. Dan word je immers automatisch op de hoogte gebracht van het feit dat je bent afgestudeerd en wordt de afstudeerprocedure automatisch gestart. Mocht je desalniettemin vragen hebben over afstuderen dien je contact op te nemen met het ESSC.  

Passieve graadverlening faculteiten ESE, ESL, ESSB en RSM

Dit type graadverlening houdt in dat studenten zelf in de gaten dienen te houden of zij aan alle afstudeervereisten van hun opleidingen voldaan hebben. Indien aan alle vereisten voldaan is activeren de studenten zelf de examenadministratie van hun opleiding om de afstudeerprocedure te starten. Dit doe je door: 

1. In te loggen in OSIRIS Student.

2. Naar het tabblad ‘Zaken’ te gaan en dan door te klikken naar ‘Mijn zaken’.

3. Rechtsboven te klikken op ‘Start een nieuwe zaak’ en vervolgens te kiezen voor het aanvraagformulier van de faculteit waarvoor je je afstuderen wil aanvragen.

Nu vul je alle vragen in en klik je op ‘Indienen’. In ‘Mijn zaken’ kan je de voortgang van je aanvraag monitoren. Indien je aanvraag compleet is, zet het team Studievoortgang en Diplomering (SV&D) je aanvraag op ‘Aanvraag goedgekeurd’ en gaat het team aan de slag met het aanmaken van de diplomadocumenten.

Indien je aanvraag niet compleet is, zal het team SV&D de aanvraag afwijzen en ontvang je bericht over wat je nog moet doen om opnieuw een aanvraag in te kunnen dienen.

Meer informatie over afstuderen Master ESE:
https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/afstuderen/master/ese

Bekijk meer informatie over (plenaire) uitreikingen of verdedigingen Master ESL.

Ophalen

Indien je hebt gekozen voor het ophalen van je diploma ontvang je via e-mail een link om een afspraak te maken met het Front office om je diploma daar op te halen. Vergeet niet dat je dan een geldig legitimatie bewijs moet meenemen.

(Plenaire) Uitreiking of verdediging

Indien je hebt aangegeven deel te willen nemen aan een (plenaire) uitreiking of verdediging ontvang je hierover (van de faculteit) bericht. 
Let op, de data van (plenaire) uitreikingen worden vastgesteld in de evenementenkalender van de betreffende faculteit. Mocht je hierover vragen hebben, dan kan je het beste contact opnemen met het Studiepunt/Educational Office/ Onderwijsbureau.

Passieve graadverlening faculteiten ESPhil, ESHPM, EMC, ISS en master ESE

Stap 3: Uitschrijven

Let op je wordt niet automatisch uitgeschreven. Nadat je je afstuderen hebt aangevraagd kan je al een uitschrijfverzoek doen via studielink en bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit moet je zelf doen. Onnodig lang ingeschreven staan kan problemen opleveren, zoals:

  • Je studenten OV-chipkaart moeten terugbetalen;
  • Collegegeld moeten betalen terwijl je eigenlijk al klaar bent;
  • Studiefinanciering moeten terugbetalen, en;
  • Op papier studievertraging oplopen terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.

Om de bovenstaande problemen te vermijden dien je je tijdig uit te schrijven. Dit doe je middels de onderstaande stappen.

3a. Uitschrijven bij Studielink
Log in en ga naar ‘Mijn opleidingen’. Klik op het kruisje achter de te verwijderen inschrijving. Het formulier ‘Verzoek tot uitschrijving’ verschijnt vervolgens; vul deze in en klik op ‘Bevestigen’.

3b. Uitschrijven bij DUO  

Nadat je de bovenstaande drie stappen doorlopen hebt ben je definitief afgestudeerd. Gefeliciteerd!

ASK Erasmus

Find the answers to all your questions.

Have a look