Eisen aan een stageplaats

Eisen aan de stageplaats

Belangrijk is uiteraard dat je een goede stageplaats vindt. De stageplaats moet aan dezelfde eisen voldoen als een stage in Nederland. Deze zijn:
 • De stage heeft een omvang van 240 uur (inclusief gewenste rapportage voor instelling);
 • Gedurende deze 240 uur heb je een werkplek in de organisatie;
 • De stage vindt plaats in organisaties/instellingen/instituten in het veld van de gezondheidszorg of met een gerichtheid op de sector gezondheidszorg;
 • De stage is gericht op het werk van een beleidsmedewerker, stafmedewerker, manager, onderzoeker en/of organisatieadviseur;
 • De stage betreft een stage op basis van een stageopdracht of een meeloopstage:
  • De stageopdracht betreft het uitvoeren van een activiteit die normaliter door één van de hierboven genoemde medewerker(s) van die organisatie wordt uitgevoerd;
  • Een meeloopstage betreft het meelopen met één of meer medewerker(s) en het verrichten van werkzaamheden voor deze medewerker(s).
 • Je krijgt naast het werken aan de stageopdracht de mogelijkheid om (binnen door de stagebegeleider opgestelde randvoorwaarden) gesprekken met medewerkers te voeren, met medewerkers een dagje mee te lopen en bijeenkomsten bij te wonen;
 • De instelling gaat akkoord met de rollen, zoals neergelegd in de brochure (deze is t.z.t. te downloaden van BlackBoard);
 • De stage wordt in blok 4 gelopen. Alleen met gegronde redenen kan van deze periode afgeweken worden. De stagecoördinator bepaalt of je deze dispensatie krijgt.