Hoe regel je een stageplaats

Current facets (Pre-Master)

Hoe regel je een stageplaats?

ESHPM heeft geen aanbod in het buitenland. Je zult dus zelf een stageplaats moeten zoeken. ESHPM ondersteunt daarbij met brieven en informatie. Meld via stage@eshpm.eur.nl dat je van plan bent in het buitenland een stageplek te zoeken. Er zijn meerdere mogelijkheden om een stage in het buitenland te vinden:
  • wellicht heb je familie of kennissen in het buitenland die in een mogelijke stage-instelling werken of die contacten in het buitenland hebben met instellingen. Probeer dan via hen in contact te komen met een medewerker in die betreffende instelling;
  • vraag eens rond in je familie of vriendenkring of zij personen in het buitenland kennen, die jou een entree in een instelling kunnen verschaffen. Vraag of je contact met deze persoon mag opnemen. Refereer hierbij aan je gezamenlijke kennis;
  • bedenk in welk land en welk type organisatie je graag stage zou willen lopen. Zoek op internet of via andere informatiekanalen informatie op over dergelijke instellingen in die landen. Als je een keuze hebt gemaakt is het van belang dat je ook de naam en het telefoonnummer van een medewerker in die instelling achterhaalt;
  • ga naar één van de stagebemiddelingsbureau's die genoemd worden op de pagina 'Stagebemiddelingsbureau's' of maak gebruik van een ander stagebemiddelingsbureau.

Contact maken met de instelling


Je kunt direct telefonisch contact opnemen met de betreffende contactpersoon en bespreken of een stage mogelijk is. Je kunt ook eerst informatie over de stage opsturen, zodat de betreffende persoon er even over na kan denken. Bel wel altijd zelf de betreffende persoon na. Vraag niet of zij jou willen bellen. Dit zullen ze niet snel doen. Daarbij laat je ook je enthousiasme zien als je zelf nabelt. ESHPM ondersteunt je bij het zoeken met een Engelstalige brief en een Engelstalige brochure, deze zijn tevens in het Spaans aanwezig. De brief en de brochure bevatten informatie voor de stage-instelling, zodat zij goed kunnen beoordelen of ze, gegeven het doel, de inhoud en de opzet van de stage, in de gelegenheid zijn om jou een stageplaats te kunnen aanbieden. Door het meesturen van de brief is de stage-instelling er voorts van verzekerd dat je verzoek gedragen wordt door de universiteit. De brief en brochure zijn te krijgen via stage@eshpm.eur.nl.

Afspraken maken over de stage

Wanneer je een instelling bereid hebt gevonden om jou een stageplaats aan te bieden, dan bepaal je samen met de instelling de inhoud van de stage. De regels en de procedures die je hierbij moet volgen zijn dezelfde als die voor de studenten die in Nederland een stageplaats zoeken en wel:
  • Je vult het formulier ‘Aanvraag goedkeuring stage’ in (is te vinden op de Blackboard pagina van het vak Praktijkstage (dit kan pas als het collegejaar is begonnen)) en mailt deze naar stage@eshpm.eur.nl;
  • De stagecoördinator beoordeelt de aanvraag en bericht jou over goedkeuring, benodigde aanpassing of afkeuring;
  • Je tekent een stageovereenkomst (Engelstalige versies zijn opvraagbaar via stage@eshpm.eur.nl).

Onderwijsverplichtingen


Contact met de stagedocent
De stagecoördinator en een aantal stagedocenten is verantwoordelijk voor het goedkeuren van je stageopzet en het beoordelen van je stageverslag. Ook zullen zij per mail, telefoon of Skype contact onderhouden met jou en de stageinstelling. Op gezette momenten zul je aan opdrachten werken waarin je reflecteert op wat je geleerd hebt in je stage. In het vakplan vind je meer informatie hierover. Bachelorscriptie
Studenten die in het buitenland stagelopen vormen met elkaar een afstudeergroep, die op afstand wordt begeleid door dezelfde scriptiebegeleider. De voorbereidingen hiervoor starten in december. Voor studenten die in het buitenland stagelopen gelden in principe dezelfde deadlines als voor andere studenten. Om de indeling van deze groep(en) goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je tijdig meldt, via stage@eshpm.eur.nl dat je van plan bent in het buitenland stage te lopen.

Stagebemiddelingsbureau's

Een aantal instanties en stagebemiddelingsbureau's die je informatie kunnen geven over stagelopen in het buitenland of die stageplekken voor je kunnen regelen, kun je vinden onder ‘Stagebemiddelingsbureau's’.
Kijk ook even onder 'Nuttige links'; op deze pagina staan een tal van organisaties en instanties die je bij de meest uiteenlopende zaken kunnen helpen.