Nieuwsbrieven Quaser-project

In september 2010 startte het Europese onderzoeksproject Quality and Safety in European Hospitals (Quaser). Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een handleiding voor ziekenhuizen, zorgprofessionals en inkopers voor het implementeren van betere zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met partners uit Engeland, Zweden, Portugal en Noorwegen.

Kwaliteit van zorg staat steeds meer op de Europese agenda. De Europese Unie is van mening dat patiënten zicht moeten krijgen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg in alle lidstaten. Bovendien is de EU erop gericht dat in alle lidstaten de best mogelijke zorg wordt geleverd. Binnen de Europese Unie hebben patiënten immers het recht om zich in alle lidstaten te laten behandelen en verplegen. Er zijn echter grote verschillen in de manier waarop de gezondheidszorg is georganiseerd in de verschillende landen. Ook is onduidelijk wat de invloed hiervan is op de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de gezondheidszorg. Het is daarom van belang hier meer inzicht in te krijgen, en de quaser studie kan daar bij helpen. Het onderzoek richt zich daarbij op de relatie tussen kwaliteitszorg en cultuur in ziekenhuizen en de gevolgen daarvan voor het verbeteren van de zorg.

Quaser heeft tot doel een evidence-based handleiding te ontwikkelen voor het implementeren van projecten/programma’s om de kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen te verbeteren. En in het verlengde hiervan een model te ontwikkelen waarmee de kwaliteit en veiligheid van ziekenhuizen in Europa kan worden beoordeeld. Het onderzoek van Quaser is kwalitatief van aard en betreft kwaliteitsbeleid op verschillende niveaus: het niveau van landen (macro), organisaties (meso) en het primair proces (micro). Het macro niveau wordt bestudeerd door middel van literatuursearches, documentenanalyse en interviews. Het organisatie- en primaire proces niveau worden onderzocht door middel van case studies. Er zullen per land twee ziekenhuizen worden onderzocht.

Contact
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Health Policy & Management 
Quaser-project
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
quaser@eshpm.eur.nl