Team

Het Quaser-team bestaat tot nu toe uit: Roland Bal, Hester van de Bovenkamp, Julia Quartz en Anne Marie Weggelaar. Hieronder stellen zij zich graag aan u voor.  

 • Roland Bal

  Roland Bal is hoogleraar Bestuur en beleid van de gezondheidszorg bij ESHPM. Zijn onderzoek richt zich op het kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg, waarbij hij vooral geïnteresseerd is in infrastructuren voor kennis en implementatie. In opdracht van ZonMw leidt hij een aantal grote evaluaties van kwaliteitsprogramma’s in verschillende sectoren van de gezondheidszorg; ondermeer Zorg voor Beter, Disease Management en het programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Daarnaast doet hij onderzoek naar toezicht in de zorg voor onder andere de Inspectie van Gezondheidszorg. Roland is eindverantwoordelijk voor het Quaser-project in Nederland. Daarnaast is hij de leider van Work package 3 waarin een richtlijn voor kwaliteitsverbetering wordt ontwikkeld.

 • Hester van de Bovenkamp

  Hester van de Bovenkamp is universitair docent bij ESHPM. Zij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarna schreef ze haar proefschrift bij ESHPM over burgerparticipatie in de gezondheidszorg. Het proefschrift richtte zich op de vraag wat de ervaringen met het actief burgerschapsbeleid, zoals gevoerd door de Nederlandse overheid, zijn en wat daarvan de gevolgen zijn in de praktijk. Daarnaast deed ze onderzoek naar richtlijnontwikkeling en orgaandonatie. Op dit moment is ze actief in vervolgonderzoek naar patiëntenparticipatie en is ze een van de onderzoekers in de Quaser studie. In Quaser is ze vooral betrokken bij het onderzoek naar de context waarin kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen in de verschillende landen plaatsvindt en naar de gevolgen daarvan voor het handelen van ziekenhuizen.

 • Julia Quartz

  Julia Quartz is sinds september 2010 onderzoeker bij ESHPM. Zij heeft een achtergrond als verpleegkundige en maatschappelijk werker. Daarnaast is ze opgeleid in het wetenschaps- en techniekonderzoek. Voor haar proefschrift bestudeerde ze de integratie van lokale kennis in landelijke politieke landbouwsystemen in Zuid-India. In haar onderzoek schonk ze speciale aandacht aan de vraag hoe niet-wetenschappelijke kennis bijdraagt aan een innovatieve manier om met risico’s om te gaan. Julia werkt in het Quaser-project aan het ontwikkelen van de richtlijn voor kwaliteitsverbetering en zal ook de één van de Nederlandse casestudie uitvoeren.

 • Anne Marie Weggelaar

  Anne Marie Weggelaar-Jansen is verpleegkundige. Zij studeerde later Verzorging en Beleid aan de UvA en deed een Masteropleiding Veranderkunde (SIOO). Na tien jaar werkzaam te zijn geweest als beleidsmedewerker en organisatieadviseur in de gezondheidszorg, werkt zij vanaf 2006 als zelfstandig adviseur. Dit combineert zij met een deeltijdaanstelling bij ESHPM. Zij doet vooral onderzoek naar complexe veranderingen in ziekenhuizen en de rol van leersystemen daarin. Anne Marie werkt in het Quaser-project aan de ranglijst van de Nederlandse ziekenhuizen, het ontwikkelen van richtlijn voor kwaliteitsverbetering en voert één van de twee Nederlandse casestudies uit.

Contact
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Health Policy & Management 
Quaser-project
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
quaser@eshpm.eur.nl