Projecten

Hieronder vind je een selectie van lopende onderzoeksprojecten, waarbij de sectie HTA betrokken is. Per project wordt kort uitgelegd wat het precies inhoudt.

  • Pecunia
  • Eindrapportage Kosteneffectiviteit en Doelmatigheid Topklinische GGz
  • PRO-CAPRI - Patient Reported Outcomes in CAPRI
  • Evidence synthesis
  • GO-AHEAD
  • AIRFORCE
  • 'Estimating indirect medical costs and its associated uncertainty'
  • Quality of life in expensive drugs: deriving preferences in absence of generic health state valuations

PRO-CAPRI - Patient Reported Outcomes in CAPRI

De jaarlijkse incidentie van castratie-refractair prostaatcarcinoom (CRPC) wordt in Nederland geschat op 2868 patiënten. Na de diagnose CRPC wordt de overlevingsduur met alleen ondersteunende zorg niet langer dan 12 maanden verwacht. Kanker heeft veel invloed op de kwaliteit van leven. Gelukkig zijn er de laatste jaren nieuwe behandelingen voor CRPC geregistreerd. Deze behandelingen zijn allemaal palliatief, leiden tot vergelijkbare overlevingswinst en zijn duur. Vooral wanneer de overlevingsvoordelen vergelijkbaar zijn, is het essentieel om patiënt gerapporteerde uitkomsten te betrekken bij de patiëntselectie voor behandelingen in de algemene oncologische praktijk. Bovendien zijn patiënt gerapporteerde uitkomsten essentieel voor economische evaluaties. Deze studie zal de kennis vergroten over kwaliteit van leven en kosten in de dagelijkse praktijk van CRPC behandeling. De uitkomsten zullen patiënten en behandelaren helpen bij klinische besluitvorming, bij het bepalen van optimale behandelstrategieën en de toekomstige ontwikkeling van richtlijnen, vanuit zowel een klinisch als economisch perspectief.

Het doel van het onderzoek is de generieke, kanker-generieke en prostaatkanker-specifieke kwaliteit van leven en kosten buiten het ziekenhuis te bepalen voor CRPC-patiënten tijdens de behandeling. (met onder andere beste ondersteunende zorg, docetaxel, cabazitaxel, abiraterone en enzalutamide) in de dagelijkse praktijk.

Evidence synthesis

Updating parameters of decision-analytic cost-effectiveness models: a systematic comparison of methods.

Na de introductie van een nieuw geneesmiddel vinden er vaak diverse onderzoeken plaats die het middel vergelijken met andere medicijnen. Deze onderzoeken hebben vaak (net) verschillende conclusies. Dit project gaat over het samenbrengen van deze verschillende bronnen van informatie. Dit proces heet meta-analyse of datasynthese. We vergelijken een aantal veel gebruikte methoden van meta-analyse.

Een belangrijk probleem in de gezondheidszorg is dat er vaak geen direct bewijs is, maar alleen indirect bewijs: middel A wordt wel met middel B vergeleken, en middel B met middel C, maar er is geen direct bewijs van A ten opzichte van C. Ook hier zijn diverse methoden voor, die we vergelijken.

Het onderzoek kijkt vooral naar wat de verschillende methoden van meta-analyse betekenen voor de afweging tussen kosten (bijvoorbeeld een hogere medicijnprijs) en opbrengsten (bijvoorbeeld langer leven) van het nieuwe geneesmiddel ten opzichte van het oude geneesmiddel (de kosteneffectiviteit).

GO-AHEAD

Ziekenhuizen hebben het steeds drukker met COPD-patiënten die een aanval van hevige benauwdheid hebben. In het GO-AHEAD-project werden patiënten daarom al na drie dagen uit het ziekenhuis ontslagen. Ze kregen vervolgens nog vier dagen thuiszorg. In dit deelproject bekijken we op grond waarvan betrokkenen kiezen tussen ziekenhuiszorg of thuiszorg.

Werkwijze

Patiënten, mantelzorgers en zorgverleners vulden een vragenlijst in. Hen werd gevraagd te kiezen tussen drie behandelingen: standaard ziekenhuisopname of twee combinaties van verkorte opname en thuiszorg. De kenmerken van deze behandelingen waren steeds anders: hoe vaak komt de verpleegkundige thuis langs, de eigen bijdrage, de druk op de mantelzorger, het aantal verschillende verpleegkundigen, het risico op heropname en de opleiding van de verpleegkundige.

Wat levert het op?

We kunnen precies zien waardoor de voorkeur voor ziekenhuiszorg of thuiszorg wordt bepaald. De resultaten zijn bruikbaar voor artsen, ziekenhuizen, verzekeraars en andere instanties die betrokken zijn bij besluitvorming over behandelingen.

AIRFORCE

Wat is de juiste balans tussen kosten en baten van een goede behandeling? In dit onderzoek worden twee groepen patiënten met hooikoorts en huisstofmijtallergie met elkaar vergeleken. De ene groep houdt hun standaardbehandeling met tabletten, neusspray en/of oogdruppels. De andere groep krijgt daarnaast injecties met een sterk verdunde oplossing van hun allergie-verwekker. Deze behandeling heet immunotherapie. Niemand krijgt nepmedicijnen. Op deze manier kan worden onderzocht of de nadelen van immunotherapie opwegen tegen de voordelen.

Voordelen zijn: langdurige afname van allergische klachten waardoor de patiënt minder medicijnen nodig heeft, zich thuis en op het werk beter voelt en minder verzuimt.

Nadelen zijn: hoge prijs van de behandeling, lange duur (3 tot 5 jaar maandelijks
injectiekuren) en mogelijke bijwerkingen. Immunotherapie is dus een goede, maar zeker geen ideale behandeling. Daarom wordt in deze studie met behulp van internetvragenlijsten onderzocht of immunotherapie het geld en de moeite waard is.
Kijk voor meer informatie op www.airforce-onderzoek.nl.

'Estimating indirect medical costs and its associated uncertainty'

Als iemand dankzij een preventieve of curatieve behandeling of interventie langer leeft, is het zeer waarschijnlijk dat deze persoon in zijn of haar extra levensjaren medische zorg consumeert. Neem als voorbeeld Jan die op 60-jarige leeftijd een succesvolle harttransplantatie heeft ondergaan. Dankzij de harttransplantatie sterft Jan niet in zijn 60ste levensjaar maar in zijn 75ste levensjaar en in deze 15 extra levensjaren zal Jan medische zorg consumeren. Deze medische zorg in gewonnen levensjaren wordt in de vakliteratuur vaak aangeduid met de term‘indirecte medische kosten’.

Om indirecte medische kosten op een gestandaardiseerde wijze mee te nemen in economische evaluaties is een toolkit ontwikkeld genaamd PAID 1.0: Practical Application to Include future Disease costs. Het doel van dit project is om de methodologie van PAID uit te breiden zodat ook de onzekerheid rondom de schattingen van indirecte medische kosten kan worden gekwantificeerd. Dit zal resulteren in PAID 2.0.

Quality of life in expensive drugs: deriving preferences in absence of generic health state valuations

Medicijnen kunnen een positieve of een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten. In Nederland mogen medicijnen die een hele grote winst in kwaliteit van leven bewerkstelligen duurder zijn dan medicijnen die dat niet doen. Soms is er in onderzoek echter helemaal geen informatie vergaard over de kwaliteit van leven van patiënten. Dan het moeilijk om vast te stellen of een medicijn het geld wel waard is.

Onderzoek

Op basis van drie methoden (genaamd ‘mapping, ‘direct valuation’ en ‘ranking’) hebben we onderzocht hoe men op de beste manier missende gegevens over kwaliteit van leven kan vervangen.

Resultaten

Alle drie de methoden blijken te werken. Welke methode de voorkeur geniet hangt af van het doel van de gebruiker. Voor de toepassing in kosteneffectiviteitanalyses van medicijnen lijkt de techniek ‘mapping’ de voorkeur te hebben. Deze techniek kan de missende kwaliteit van leven gegevens het beste nabootsen.