Franchising in de zorg

« terug naar pagina 'Projecten'

Beschrijving onderzoek

Doel van het (promotie)onderzoek is inzicht te verkrijgen in hoe franchising, een populaire organisatievorm in diverse andere sectoren, wordt vormgegeven en gemanaged in de zorg. De uitkomsten die zodoende worden behaald voor patiënt/cliënt, zorgverleners, zorgorganisaties en franchisor staan hierbij centraal. Het onderzoek kan worden geplaatst in de bredere zoektocht naar innovatieve en betere manieren om de zorg te organiseren en managen.

Onderzoekers

Financiers

  • HSMO
  • Het Oogziekenhuis Rotterdam / Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (ROI)

Samenwerkingspartners

  • Het Oogziekenhuis Rotterdam / Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (ROI)
  • PsyQ
  • De Drie Notenboomen

Publicaties