Ketenzorg Ouderen Walcheren

« terug naar pagina 'Projecten'

Doel en vraagstelling

De complexe zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om een nieuw zorgmodel, waarbij schotten worden doorbroken tussen zorgaanbieders en de client centraal staat. Doel van het experiment is om een integraal zorgmodel voor kwetsbare ouderen te vergelijken met de huidige wijze van zorgverlening op kosten en effecten voor ouderen (kwaliteit van leven, tevredenheid, mentale, fysieke en psychologische beperkingen), mantelzorgers (belasting en kwaliteit van leven), professionals (belasting en tevredenheid) en organisatie van zorg (samenhang, continuïteit, macht, belangen). In het integrale model wordt tijdige integrale signalering en diagnostiek (GFI en Easycare) en daarop maatwerk toegepast, uitgaande van de zorgbehoefte van de cliënt, geregisseerd vanuit de 1e lijn in samenwerking met ketenpartners. De 1e lijnsvoorziening krijgt een 1-loket functie waarbij een multidisciplinaire aanpak, protocollen en overleg, betrokken hulpverleners met elkaar verbinden. Een praktijkondersteuner of nurse practioner treedt op als zorgcoördinator en liaisonfunctionaris. Voor de evaluatie is gekozen voor een quasi-experimenteel design, waarbij de effecten worden gemeten middels een voor- en nastudie met controlegroep.

Looptijd

januari 2010 - december 2012

Onderzoekers

Financier

  • ZonMW

Samenwerkingspartners

  • Walcherse Huisartsencoöperatie
  • Zorggroep Walcheren
  • Stichting voor Regionale Zorgverlening
  • Zorgstroom
  • Ziekenhuis Walcheren
  • Stichting Werkt voor Ouderen
  • Patiëntenplatform Klaverblad

Publicaties