Managed Outcomes

« terug naar pagina 'Projecten'

Beschrijving

Operations management and demand-based approaches to healthcare outcomes and cost-benefits research.

Het doel van het project is om theoretisch onderbouwde maar praktische conceptuele modellen en een toolkit te ontwikkelen van zorglogistieke productiesystemen.

De vooronderstelling is dat een goed zorglogistiek productiesysteem, ingebed in regionale zorgketens, leidt tot betere uitkomsten en een betere kosten-baten verhouding.

Managed Outcomes is een project in opdracht van de EU binnen het programma FP7 Health. Dit project wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Health Care Logistics.

Onderzoekers

Financiers

Samenwerkingspartners

Managed Outcomes is een project dat wordt uitgevoerd door een consortium van 10 partijen, bestaande uit:

  • Een coördinererende organisatie: Forum Virium (Finland)
  • Zes universiteiten: Erasmus Universiteit (Rotterdam), Universität Bamberg (Duitsland) Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen-Nürnberg, Duitsland), Univ. Politécnica de Valencia (Spanje) National School of Public Health (Athene, Griekenland), Teknillinen Korkeakoulu (Helsinki, Finland)
  • Drie andere organisaties: Hope (België), XperidoX (Frankrijk), Balance of Care Group (UK)
     

Publicaties