Zorgportaal Rijnmond

« terug naar pagina 'Projecten'

Beschrijving

Het Zorgportaal Rijnmond wil binnen drie jaar uitgroeien tot dé plek voor het vinden van de juiste informatie in de regio Rijnmond op het gebied van zorg en welzijn. Het portaal is een beveiligde website waar burgers en hulpverleners veilig gegevens kunnen uitwisselen en betrouwbare informatie aantreffen. Het Zorgportaal Rijnmond draagt zo bij aan vriendelijke en efficiënte zorg- en hulpverlening.

ESHPM is betrokken bij de evaluatie van Zorgportaal Rijnmond. Zowel het hele project, als de verschillende deelapplicaties worden geëvalueerd. Het gaat om een formatieve evaluatie, dat wil zeggen dat evaluatie en ontwikkeling hand in hand gaan en dat inzichten uit de evaluatie voortdurend teruggekoppeld worden om het zorgportaal beter te maken. Deze vorm van onderzoek sluit goed aan op de dynamische en complexe (onderzoeks)omgeving van het Zorgportaal Rijnmond. Het onderzoek is belangrijk voor het zorgportaal zelf, maar ook voor de bredere kennis (in Nederland en internationaal) over het gebruik van zorgportalen als een van de vele e-health toepassingen.

Aan het evaluatieproject is een promotietraject gekoppeld, waarin onderstaande vragen centraal staan:

 1. Hoe verloopt de integratie tussen een regionaal internetplatform en een internationale standaard?
 2. Waar ligt de winst, en wat gaat er verloren in de relatie tussen artsen en patiënten bij de invoering van elektronische patiëntendossiers en consulten op afstand?
 3. Welke kennis wordt impliciet voorondersteld bij het publiekelijk aanbieden van informatie over zorg en welzijn?

Onderzoekers

Financier

 • Ministerie van Economische Zaken en gemeente Rotterdam

Samenwerkingspartners

Het consortium bestaat uit:

 • Erasmus MC
 • Sint Franciscus Gasthuis
 • Stichting RijnmondNet
 • Star Medisch Diagnostisch Centrum
 • Zorgimpuls
 • Brink&Zorg
 • Intermax
 • The Health Agency
 • Ketting en Partners
 • Leene.txt

Publicaties